Sveikatos modulis

kuo galime padėti

Sveikatos patikrinimo organizavimas

LR įstatymai reglamentuoja, jog kiekvienas dirbantis asmuo privalo periodiškai tikrintis sveikatą. Dažnam tai atrodo tik formalumas, užimantis nemažai laiko, tačiau privalomas darbuotojų sveikatos tikrinamas atliekamas siekiant įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali atlikti paskirtą darbą konkrečiomis sąlygomis. Tokiu būdu siekiama apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio (traumų ir pan.) ir išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.  

Sveikatos tikrinimo modulis – kompleksinė paslauga, kai organizuojamas privalomas darbuotojų sveikatos patikrinimas įmonėje. UAB „Sabelija“ siūlo per trumpą ir darbdaviui patogų laiką patikrinti darbuotojų sveikatą, taip pat sutvarkyti visą reikalingą dokumentaciją (atliekamas įmonės sveikatos įvertinimas, išvadų pateikimas, įsakymų ir grafikų ruošimas, medicininių kortelių ir profesinės rizikos šifrų parinkimas, sąrašų sudarymas). Tad Sveikatos tikrinimo modulio paslauga padeda užtikrinti klientų įmonės veiklos efektyvumą, sutaupyti darbdavio ir jo darbuotojų laiką, išsaugoti dirbančiųjų sveikatą ir sumažinti nelaimingų atsitikimų, susijusių su įmonėje dirbančių žmonių sveikata, tikimybę.

Darbuotoją tikrintis sveikatos (prieš įsidarbinant ir periodiškai) siunčia darbdavys ar jo įgaliotas asmuo pagal įmonėje nustatytą tvarką, asmens medicininėje knygelėje ar pažymoje nurodęs pavojingus darbus ir rizikos veiksnius. Jis taip pat tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir sveikatos tikrinimų grafiką, su juo pasirašytinai supažindindamas darbuotojus.

Sveikatos tikrinimo tikslas – įvertinti, ar asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo profesinės rizikos veiksnių poveikio; įvertinti taikytinas profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemones; Taip pat sveikatos tikrinimas – vienas patikimiausių būdų užbėgti profesinėms ligoms už akių.

Pažymėtina, jog privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku, darbuotojams mokant vidutinį darbo užmokestį už sveikatos tikrinimui skirtą laiką. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

Įstatymo vykdomumą ir kontrolę vykdo Valstybinė darbo inspekcija (VDI), kuri kasmet nustato apie 1800 sveikatos tikrinimo pažeidimų. Už įstatymo nevykdymą – darbdaviui numatoma bauda nuo 145 iki 1450 eurų.

Patirtis rodo, kad darbuotojui atvykus į gydymo įstaigą dažnai nepateikiami visi reikalingi dokumentai arba jie būna netinkamai užpildyti. Tai gerokai prailgina ir pačią sveikatos patikrinimo procedūrą, gaištant ne tik darbuotojo, bet ir darbdavio laiką.

Jei norite sutaupyti laiko, išvengti klaidų ir užsitikrinti ramybę VDI patikrinimų metu, susisiekite su mumis telefonu, el. paštu arba atvykite į bet kurį UAB „Sabelija“ padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Šiauliuose.

 

Susiję įrašai:

Norint gauti vairuotojo pažymėjimą, „Regitroje“ reikia pateikti galiojančią medicininę pažymą. Dabartinė išduota medicininė sveikatos pažyma A, AM, B kategorijai vairuotojo pažymėjimui galioja 10 metų, kai žmogaus amžius yra iki 55 metų. Tikrintis sveikatą dėl pažymos gyventojai nuo 56 iki 69 metų turi kas penkerius metus, 70–79 metų – kas dvejus metus ir nuo 80 metų – kasmet. Vairuotojai profesionalai C ir D kategorijoms turi tikrintis sveikatą kas dvejus metus, o nuo 80 metų – kasmet.

Praėjus numatytam terminui, reikia vėl iš naujo atlikti sveikatos patikrą.

Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas.

Teigiama, jog vairuotojo pažymėjimai išduodami ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, o teisė vairuoti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemones galioja ne ilgiau kaip 5 metus nuo vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos.

Nepasitikrinusių sveikatos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytu periodiškumu vairuotojų turimi vairuotojo pažymėjimai vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka skelbiami negaliojančiais. Pašalinus priežastis, lėmusias vairuotojo pažymėjimo paskelbimą negaliojančiu, vairuotojo pažymėjimas skelbiamas galiojančiu automatinėmis priemonėmis tai pažymint Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre.

Pataisos įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Vairuotojų sveikatos patikrinimų periodiškumas

Tikrinamieji: kandidatai ir vairuotojai Tikrinimų periodiškumas
1. 1 grupės:
1.1. asmenys iki 55 metų 1 kartą per 10 metų
1.2. asmenys nuo 56 iki 69 metų 1 kartą per 5 metus
1.3. asmenys nuo 70 iki 79 metų 1 kartą per 2 metus
1.4. asmenys nuo 80 metų kasmet
2. 2 grupės vairuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiami kenksmingų veiksnių)

2.1. automobilių ir vikšrinių kranų kranininkai

2.2. dirbantieji kitomis kenksmingomis sveikatai sąlygomis (triukšmas, vibracija, oro ir darbo aplinkos temperatūra, kiti veiksniai)
1 kartą per 2 metus
3. Vairuotojai, dirbantys didelės grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei sąlygomis:

3.1. automobilių, skirtų keleiviams vežti – autobusų, mikroautobusų, autofurgonų su krovininių automobilių važiuokle ir turinčių daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas (be vairuotojo) vairuotojai;

3.2. automobilių, skirtų kroviniams vežti, šių transporto priemonių su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, jų kategorijoms priskiriamų vilkikų vairuotojai;

3.3. B kategorijos transporto priemonių ir naudojantys vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ir pan.) vairuotojai;

3.4. motorinių transporto priemonių (troleibusų – T) vairuotojai.

4. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
1 kartą per 2 metus
5. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, nenumatyti 4 punkte:
5.1. asmenys iki 59 metų amžiaus 1 kartą per 5 metus
5.2. asmenys nuo 60 iki 70 metų amžiaus 1 kartą per 2 metus
5.3. asmenys nuo 70 metų amžiaus 1 kartą per 1 metus

Pagal darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinius nuostatus, atsižvelgiant į įmonės ekonominę veiklą, bei darbuotojų skaičių, teikiame visas profesinės sveikatos specialisto atliekamas darbuotojų sveikatos ir priežiūros funkcijas įmonėse:

  • stebime darbuotojų sveikatos būklę, atsižvelgdami į darbo procesą;
  • organizuojame pirmosios pagalbos teikimą;
  • dalyvaujame nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrime ir analizuojame jų priežastis;
  • konsultuojame darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais;
  • organizuojame sveikos gyvensenos mokymus, rengiame darbuotojų sveikatos stiprinimo programas ir organizuojame jų įgyvendinimą;
  • atliekame profilaktinius darbuotojų sveikatos patikrinimus;
  • konsultuojame darbuotojus dirbančius profesinės rizikos sąlygomis ir (ar) kenksmingų darbo aplinkos veiksnių poveikyje.

Iškilus papildomiems klausimams prašome kreiptis kontaktais.

Defibriliatorius – efektyviausia pasaulyje žinoma gaivinimo priemonė, kurią staigaus širdies sustojimo atveju viešoje vietoje ar darbe per trumpiausią įmanomą laiką gali panaudoti kiekvienas praeivis iki atvykstant greitajai medicinos pagalbai ir išgelbėti gyvybę.

kuo galime padeti

Kuo galime padėti?

Sutaupykite laiko, išvenkite klaidų ir užsitikrinkite ramybę VDI patikrinimų metu.
Scroll to Top