Įmonės valdymo dokumentai

Kaip galime padėti Jums

Sukursime darbų saugos sistemą Jūsų įmonėje

Darbuotojų sauga ir sveikata užima vis svarbesnę dalį šiandieninių organizacijų valdyme. Darbdaviai yra įpareigoti sukurti savo įmonėse ir organizacijose atsakingą darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą, taip užtikrinant savo darbuotojams saugias ir sveikatai palankias darbo sąlygas bei saugią darbo aplinką. Tokios sistemos kūrimas yra neįsivaizduojamas be tinkamo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentavimo ir jos įgyvendinimo.

Štai čia ir atsirandame mes – UAB Sabelija. Mūsų specialistai, atsižvelgdami į Jūsų įmonės veiklos sritį, darbuotojų skaičių, įmonėje atliekamus darbus, taip pat ir naudojamus įrenginius bei eksploatuojamas patalpas, gali Jums pasiūlyti visus darbo saugą užtikrinančius dokumentus šiose srityse:
 1. Darbuotojų sauga ir sveikata
 2. Gaisrinė sauga
 3. Darbo teisiniai santykiai.

Susiję įrašai :

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, UAB Sabelija specialistai rengia kliento poreikį atitinkančius, pagal naujausius teisės aktų reikalavimus parengtus dokumentus, padedančius užtikrinti tinkamą darbų saugos ir sveikatos procesų organziavimą ir tinkamą įmonės darbuotojų informavimą (taip pat, instruktavimą, mokymą bei atestavimą). Galime Jums padėti rengiant šiuos dokumentus:

 1. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS STEIGIMO DOKUMENTAI
 2. DARBUOTOJŲ ATSTOVO SAUGAI IR SVEIKATAI RINKIMO DOKUMENTAI
 3. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETO STEIGIMO DOKUMENTAI
 4. ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJOS
 5. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKTAVIMŲ NUOSTATAI
 6. MOKYMO IR ŽINIŲ TIKRINIMO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO NUOSTATAI
 7. ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ MODULIS
 8. SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA, ir daugelį kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe užtikrinančių dokumentų.

Mūsų specialistai taip pat rengia dokumentus, kurie reikalingi siekant užtikrinti priešgaisrinę saugą įmonėje:

 1. PRIEŠGAISRINĖS TECHNINĖS KOMISIJOS SKYRIMO DOKUMENTAI
 2. GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS
 3. GAISRINĖS SAUGOS MOKYMŲ MODULIS DARBUOTOJAMS
 4. VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS
 5. GAISRINĖS SAUGOS ATMINTINĖS

Tam, kad organizacija tinkamai funkcionuotų, darbdaviui svarbu apgalvotas ir pagrįstas atsakomybių paskirstymas. Ne mažiau svarbu supažindinti darbuotojus su vidine organizacijos tvarka, darbuotojų pareigomis ir teisėmis, tuo pat metu ir pačiam darbdaviui įsipareigoti prieš darbuotojus. Todėl atsiranda poreikis įmonėje pasitvirtinti lokalinius dokumentus, su kuriais privalu supažindinti kiekvieną darbuotoją. Be to, tam tikrų lokalinių dokumentų reikalauja LR Darbo kodeksas, kurio imperatyvių reikalavimų nevykdymas užtraukia sankcijas darbdaviui.

UAB Sabelija specialistai rengia šiuos dokumentus, nustatančius atsakomybes ir vidines organizacijos tvarkas:

 1. DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 2. ATSAKINGŲ ASMENŲ PARINKIMO DOKUMENTAI (ĮSAKYMŲ PAKETAS)
 3. PAREIGINIAI NUOSTATAI
 4. DARBO TARYBOS RINKIMO DOKUMENTAI
 5. DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
 6. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS
 7. INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA
 8. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ APRAŠAS
kuo galime padeti

Kuo galime padėti?

Užtikrinkite atsakingą darbuotojų saugos ir sveikatos sitemą įmonėje.
Scroll to Top