Darbų saugos organizavimas

Kuo galime padėti

Užtikrinsime sklandų darbuotojų saugos ir sveikatos funkcionavimą

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (patvirtintas 2003 07 01, įsakymų IX-1672) 12 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas įmonėse

1 punktas. Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiria vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą (toliau šiame straipsnyje – darbdavio paskirti asmenys).

Jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį su Lietuvos Respublikos arba bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau šiame straipsnyje – valstybė narė) piliečiu, kitu fiziniu asmeniu, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau šiame straipsnyje – fizinis asmuo), ir (ar) Lietuvos Respublikoje įsteigtu juridiniu asmeniu ar kitoje valstybėje narėje įsteigtu juridiniu asmeniu ar kita organizacija, ar jų filialais (toliau šiame straipsnyje – juridinis asmuo) dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo. Visais atvejais darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

Pagal Darbo kodekso 158 straipsnį – kiekvienas darbdavys privalo užtikrini darbuotojui saugią ir sveiką darbo vietą.

Darbdavys, siekdamas užtikrinti įmonėje darbuotojų saugą ir sveikatą, privalo steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą arba jos funkcijas atlikti pats. Jeigu pagal įmonės ekonominę veiklą ir darbuotojų skaičių darbdavys pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų negali, jis gali steigti tarnybą ar sudaryti sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu, kad užtikrintų darbuotojų saugos ir sveikatos sričių sklandų funkcionavimą.

Jis turi pasirūpinti šiomis darbų saugos sritimis:

 • Instruktavimais.
 • Mokymais.
 • Darbų saugos dokumentacija.
 • Sveikatos tikrinimais.
 • Asmeninių apsaugos priemonių išdavimais.
 • Profesinė rizika.
 • Nelaimingais atsitikimais.
 • Darbo teise.
 • Gaisrine sauga.

Darbdavys šias darbų saugos sritis gali užtikrinti:

 • PATS;
 • Pavesti šias funkcijas vykdyti įmonės atsakingiems asmenims;
 • Patikėti funkcijų vykdymą ĮMONEI /fiziniam asmeniui;

 

Bendradarbiaukite su SABELIJA!

Darbų saugos organizavimas – saugaus darbo procesų valdymas, pagrįstas atsakomybės, sąžiningumo ir partnerystės principu. Kitaip tariant – DSO tai pagalba įmonės vadovui sprendžiant darbų saugos klausimus ir užtikrinanti bendradarbiavimą per:

 1.  100+1 % informacijos pateikimą – informacija, praktiniai patarimai, konsultacijos;
 2. Atsakomybę – mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome;
 3. Aiškumą – sužinos, kokia reali darbų saugos situacija, kaip mes dirbame ir ką turite pasidaryti pats;
 4. Greitį- greitas problemų sprendimas;
 5. Įstatymų monitoringo vykdymą – įstatymų pasikeitimų sekimas, aktualios informacijos parinkimas ir pritaikymas įmonei;
 6. Paslaugų kompleksiškumą – galimybė rinktis ir komplektuoti įmonei reikalingas darbų saugos sritis.

Mūsų įmonė yra pasiruošusi Jums padėti vykdyti visus teisės aktų reikalavimus, atliekant darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

UAB „Sabelija“ turi teisę teikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo įmonėse paslaugas pagal licenziją Nr. DSSL-5, išduotą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. rugpjūčio 4 dieną.

Susiję įrašai :

Tvarkant kasdienius darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus vis susiduriate su informacijos stoka, kaip efektyviau, geriau, saugiau išspręsti situaciją? Kviečiame Jus pasinaudoti išskirtiniu pasiūlymu – darbuotojų saugos organizavimo paslauga – konsultacijomis.

Už minimalią mėnesinę sumą mes Jums siūlome nuolatinę pagalbą šiais klausimais:

darbu_saugos_konsultacijos
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai;
 • Darbuotojų sveikatos tikrinimas;
 • Profesinės rizikos vertinimo organizavimas;
 • Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas;
 • Darbo teisė;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai;
 • Gaisrinė sauga;
 • Civilinė sauga;
 • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento parengimas;
 • Ir kiti su darbuotojų sauga ir sveikata susiję klausimai.

Mūsų žinios Jūsų paslaugoms ir saugesniam Jūsų darbuotojų darbui! Susisiekite!

Darbuotojų saugos ir sveikatos auditas – tai visapusiškas darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės, elektrosaugos, statinių priežiūros bei esamų dokumentų būklės įvertinimas įmonėje.

Tai kompleksinė paslauga, padėsianti nustatyti Jūsų įmonėje esamus trūkumus ir neatitikimus Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktų reikalavimams. UAB „SABELIJA“ atliekamo audito metu:

 • Kompetentingi specialistai pagal patvirtintą ir standartizuotą audito atlikimo metodiką atliks auditą;
 • Identifikuojami pagrindiniai rizikos faktoriai, kurie kelią didžiausią grėsmę LR įstatymų neatitikimui;
 • Suteikiamos konsultacijos darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės ir kitų sričių klausimais;
 • Pateikiamos raštiškos audito išvados su rekomendacijomis, kaip pašalinti nustatytus trūkumus;

Dirbdami drauge sukursime Darbų saugos sistemą Jūsų įmonėse!

Pagal Valstybinės darbo inspekcijos duomenis, Lietuvoje 2022 m. darbe žuvo 28, o 124 darbuotojai patyrė traumas.

Dažniausi praėjusiais metais pasikartojantys mirtini įvykiai atsitiko neatsargiai dirbant aukštyje, kertant ar genint medžius, užkritus daiktams ir patyrus elektros srovės poveikį. Pagrindiniai nelaimes lėmę veiksniai yra labai panašūs ir kasmet kartojasi: 7 darbuotojai žuvo ir net 41 patyrė sunkias traumas, nukritę iš aukščio, 3 darbuotojus mirtinai ir 4 sunkiai traumavo krintantis medis ar jo dalis, atliekant miško kirtimo ir genėjimo darbus, 5 darbuotojai žuvo, o 7 patyrė sunkias traumas prispausti ar sutraiškyti veikiančių transporto priemonių ar mechanizmų, 4 darbuotojus mirtinai ir 2 sunkiai traumavo krintantys daiktai, 3 darbuotojus mirtinai traumavo elektros srovė, net 19 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams nugriuvus, jiems paslydus ar užkliuvus, 2 darbuotojus sunkiai traumavo nuošliaužos, dirbant iškasose, 1 darbuotojas žuvo, nuskendęs grūdų bokšte.

Pagal Valstybinės darbo inspekcijos informaciją, tirdami nelaimingus atsitikimus darbe inspektoriai dažniausiai konstatuoja, kad nelaimių buvo galima išvengti, jei darbai būtų tinkamai organizuoti ir vykdyti, jei darbo priemonės būtų atitikusios saugos ir sveikatos reikalavimus, jei būtų gerai organizuota saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė, o darbuotojai būtų vykdę jiems privalomus saugos reikalavimus.

Jeigu susidūrėte su nelaimingais atsitikimais darbe ar reikia pagalbos tvarkantis darbų saugos klausimais, kreipkitės į UAB „Sabelija“ nurodytais kontaktais ir Jums padėsime!

kuo galime padeti

Užtikrinkite darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas

Susisiekime ir rasime geriausią sprendimą
Scroll to Top