Vykdomi projektai

UAB „Sabelija“ įgyvendina projektus:

„UAB „Sabelija” klientų aptarnavimo paslaugų efektyvumo didinimas“ projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-806-01-0146
Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.

Projekto tikslas – didinti UAB „Sabelija“ darbo našumą, optimizuojant veiklos procesus, diegiant elektroninio verslo sprendimus.

„Inovatyvių vadybos metodų diegimas UAB „Sabelija“, (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0082)
Pagal2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“.

Projekto tikslas – efektyviau valdyti įmonėje paslaugų teikimo procesą, suteikti kokybiškesnes paslaugas klientams.

Abu šie projektai leis sudaryti palankias sąlygas įmonės darbo našumui augti ir taip prisidėti prie šalies ekonomikos augimo.

UAB „Sabelija“ administracija

europos fondai
Scroll to Top