DSS prekės ir priemonės

UAB "Sabelija" prekiauja visoms įmonėms reikalingais žurnalais ir saugos ir sveikatos ženklais.

Jeigu neradote Jums reikalingo žurnalo ar saugos ir sveikatos ženklo, galite jį užsisakyti susisiekę nurodytais kontaktais.
Ženklas Ženklo pavadinimas Medžiaga Matmenys (cm)
Krypties rodyklė 90 Krypties rodyklė 90° Fosforinis – lipni plėvelė 130x130
Krypties rodyklė 45 Krypties rodyklė 45° Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Evakuacinis išėjimas į kairę Evakuacinis išėjimas į kairę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į kairę Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į kairę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Evakuacinis išėjimas į dešinę Evakuacinis išėjimas į dešinę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į dešinę Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į dešinę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Evakuacinis išėjimas tiesiai Evakuacinis išėjimas tiesiai Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Evakuacinis išėjimas žemyn Evakuacinis išėjimas žemyn Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Išėjimas Išėjimas Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Išėjimas2 Išėjimas Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Avarinis išėjimas Avarinis išėjimas Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
Įėjimas Įėjimas Lipni plėvelė 230x130
Susibūrimo vieta Susibūrimo vieta Lipni plėvelė 200x200
Ženklas Ženklo pavadinimas Medžiaga Matmenys (cm)
Pastato ar patalpos kategorija Cg Pastato ar patalpos kategorija Cg Lipni plėvelė 100x100
130x130
200x200
Pastato ar patalpos kategojia Asg Pastato ar patalpos kategojia Asg Lipni plėvelė 200x200
Pastato ar patalpos kategorija Bsg Pastato ar patalpos kategorija Bsg Lipni plėvelė 200x200
Pastato ar patalpos kategorija Dg Pastato ar patalpos kategorija Dg Lipni plėvelė 200x200
Pastato ar patalpos kategorija Eg Pastato ar patalpos kategorija Eg Lipni plėvelė 200x200
Ženklas Ženklo pavadinimas Medžiaga Matmenys (cm)
rūkimo vieta Rūkimo vieta Lipni plėvelė
Plastikas
130x130
200x200
Vanduo gaisro gesinimui Vanduo gaisro gesinimui Lipni plėvelė 130x130
Kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo ženklas Kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo ženklas Lipni plėvelė 200x200
Tik personalui Tik personalui Lipni plėvelė 180x100
Tarnybinės patalpos Tarnybinės patalpos Lipni plėvelė 180x100
Traukti Traukti Lipni plėvelė 125x50
Stumti Stumti Lipni plėvelė 125x50
Sanitarinio mazgo simbolis WC Sanitarinio mazgo simbolis WC Lipni plėvelė 100x100
Sanitarinio mazgo simbolis “Moteris” Sanitarinio mazgo simbolis “Moteris” Lipni plėvelė 100x100
Sanitarinio mazgo simbolis “Vyras” Sanitarinio mazgo simbolis “Vyras” Lipni plėvelė 100x100
Sanitario mazgo simbolis “Neįgaliesiems” Sanitario mazgo simbolis “Neįgaliesiems” Lipni plėvelė 100x100
Ženklas Ženklo pavadinimas Medžiaga Matmenys (cm)
Bendrasis įspėjamasis ženklas Bendrasis įspėjamasis ženklas Lipni plėvelė

Plastikas
130x130
200x200
200x200
Įspėjimas. Liepsnioji medžiaga Įspėjimas. Liepsnioji medžiaga Lipni plėvelė 130x130
160x160
200x200
Įspėjimas. Įmonės vidaus transporto priemonės Įspėjimas. Įmonės vidaus transporto priemonės Lipni plėvelė 130x130
160x160
200x200
Įspėjimas. Biologinis pavojus Įspėjimas. Biologinis pavojus Lipni plėvelė 130x130
160x160
Įspėjimas. Magnetinis laukas Įspėjimas. Magnetinis laukas Lipni plėvelė 130x130
160x160
Įspėjimas. Sprogioji medžiaga Įspėjimas. Sprogioji medžiaga Lipni plėvelė 200x200
įspėjimas. Radioaktyvi medžiaga Įspėjimas. Radioaktyvi medžiaga Lipni plėvelė 100x100
160x160
200x200
Įspėjimas. Kliūtis Įspėjimas. Kliūtis Lipni plėvelė 130x130
160x160
Įspėjimas. Žema temparatūra Įspėjimas. Žema temparatūra Lipni plėvelė 160x160
Įspėjimas. Toksinė medžiaga Įspėjimas. Toksinė medžiaga Lipni plėvelė


Plastikas
130x130
160x160
200x200
200x200
Įspėjimas. Pakeltas krovinys Įspėjimas. Pakeltas krovinys Lipni plėvelė 130x130
160x160
200x200
Įspėjimas. Nejonizuojanti spinduliuotė Įspėjimas. Nejonizuojanti spinduliuotė Lipni plėvelė 130x130
160x160
Įspėjimas. Galimas kritimas Įspėjimas. Galimas kritimas Lipni plėvelė 130x130
160x160
Įspėjimas. Karštas paviršius Įspėjimas. Karštas paviršius Lipni plėvelė 160x160
Įspėjimas. Korozijos arba cheminio nudegimo pavojus Įspėjimas. Korozijos arba cheminio nudegimo pavojus Lipni plėvelė 130x130
160x160
Įspėjimas. Sprogi aplinka Įspėjimas. Sprogi aplinka Lipni plėvelė


Plastikas
130x130
160x160

200x200
Įspėjimas. Slidus paviršius Įspėjimas. Slidus paviršius Lipni plėvelė 130x130
160x160
Įspėjimas. Oksiduojanti medžiaga Įspėjimas. Oksiduojanti medžiaga Lipni plėvelė 160x160
Įspėjimas. Gali kristi daiktai ar medžiagos Įspėjimas. Gali kristi daiktai ar medžiagos Lipni plėvelė 130x130
160x160
Įspėjimas. Pavojus prispausti galūnes Įspėjimas. Pavojus prispausti galūnes Lipni plėvelė 130x130
160x160
įspėjimas. Judančios dalys Įspėjimas. Judančios dalys Lipni plėvelė 130x130
160x160
Įspėjimas. Teritorija stebima vaizdo kameromis Įspėjimas. Teritorija stebima vaizdo kameromis Lipni plėvelė 130x130
160x160
Stovas “Atsargiai slidu” Stovas “Atsargiai slidu” Plastikas
Ženklas Ženklo pavadinimas Medžiaga Matmenys (cm)
g1 Gesintuvas Lipni plėvelė


Plastikas
50x50
100x100
130x130
200x200
Gaisrinės žarnos ritinys Gaisrinės žarnos ritinys Lipni plėvelė 50x50
130x130
200x200
Gaisrinės kopėčios Gaisrinės kopėčios Lipni plėvelė 100x100
130x130
Gaisro gesinimo įrangos rinkinys Gaisro gesinimo įrangos rinkinys Lipni plėvelė
Plastikas
130x130
200x200
Gaisro aliarmo skelbimo vieta Gaisro aliarmo skelbimo vieta Lipni plėvelė 130x130
Gaisro avarinis telefonas Gaisro avarinis telefonas Lipni plėvelė 130x130
Gaisrinis hidrantas Gaisrinis hidrantas Plastikas 200x200
Krypties rodyklė 900 Krypties rodyklė 90 Lipni plėvelė 130x130
Atsakingas už gaisrinę saugą Atsakingas už gaisrinę saugą Lipni plėvelė 130x40
Pagalbos tel. kilus gaisrui Pagalbos tel. kilus gaisrui Lipni plėvelė 100x40
180x100
Gaisrinis čiaupas Gaisrinis čiaupas Lipni plėvelė 95x55
Gesinimo stotis Gesinimo stotis Lipni plėvelė 250x130
Ženklas Ženklo pavadinimas Medžiaga Matmenys (cm)
Bendras draudžiamasis ženklas Bendras draudžiamasis ženklas Lipni plėvelė 150x150
Rūkyti draudžiama Rūkyti draudžiama Lipni plėvelė

Plastikas
50x50
300x300
300x300
Draudžiama atvira liepsna Draudžiama atvira liepsna Lipni plėvelė

Plastikas
50x50
300x300
300x300
Gesinti vandeniu draudžiama Gesinti vandeniu draudžiama Lipni plėvelė
Plastikas
150x150
300x300
Važiuoti įmonės vidaus transporto priemonėmis draudžiama Važiuoti įmonės vidaus transporto priemonėmis draudžiama Lipni plėvelė 150x150
Pėstiesiems eiti draudžiama Pėstiesiems eiti draudžiama Lipni plėvelė
Plastikas
150x150
300x300
Draudžiama pilti šiukšles Draudžiama pilti šiukšles Lipni plėvelė 150x150
Lipti kopėčiomis draudžiama Lipti kopėčiomis draudžiama Lipni plėvelė 150x150
Draudžiama kišti rankas, krumpliaratis Draudžiama kišti rankas, krumpliaratis Lipni plėvelė 150x150
Draudžiama išpilti ir iškrauti Draudžiama išpilti ir iškrauti Lipni plėvelė 150x150
Vanduo netinkamas gerti Vanduo netinkamas gerti Lipni plėvelė 150x150
Draudžiama liesti Draudžiama liesti Lipni plėvelė 150x150
Važiuoti ant palečių vežimėlių draudžiama Važiuoti ant palečių vežimėlių draudžiama Lipni plėvelė 150x150
Vežti žmones vidaus transporto priemonėmis draudžiama Vežti žmones vidaus transporto priemonėmis draudžiama Lipni plėvelė 150x150
Pašaliniams įeiti draudžiama Pašaliniams įeiti draudžiama Lipni plėvelė
Plastikas
150x150
300x300
Naudotis telefonu draudžiama Naudotis telefonu draudžiama Lipni plėvelė 150x150
Fotografuoti draudžiama Fotografuoti draudžiama Lipni plėvelė 150x150
Pašaliniams įeiti draudžiama2 Pašaliniams įeiti draudžiama Lipni plėvelė
Plastikas
250x130
280x150
Ženklas Ženklo pavadinimas Medžiaga Matmenys (cm)
Atsargiai, elektros smūgio pavojus Atsargiai, elektros smūgio pavojus Lipni plėvelėPlastikas
50x50
80x80
160x160
280x280
160x160
Stok! Įtampa Stok! Įtampa Lipni plėvelė 280x210
Bandymai! Pavojinga gyvybei Bandymai! Pavojinga gyvybei Lipni plėvelė
Plastikas
280x210
280x210
Nelipk! Užmuš Nelipk! Užmuš Plastikas  280x210
Nejungti! Įrenginiuose dirbama Nejungti! Įrenginiuose dirbama Lipni plėvelė

Plastikas

180x290

50x80
180x290
Įžeminta Įžeminta Lipni plėvelė 80x50
240x130
Ženklas AS Ženklas AS Lipni plėvelė 90x30
Ženklas ASS Ženklas ASS Lipni plėvelė 90x30
Ženklas ĮAS Ženklas ĮAS Lipni plėvelė 90x30
Ženklas ĮASS Ženklas ĮASS Lipni plėvelė 90x30
Ženklas JS Ženklas JS Lipni plėvelė 90x30
Ženklas PS Ženklas PS Lipni plėvelė 90x30
Ženklas TP Ženklas TP Lipni plėvelė 90x30
Ženklas 230V Ženklas 230V Lipni plėvelė 73x33
Ženklas 400V Ženklas 400V Lipni plėvelė 73x33
Ženklas Įjungta Ženklas Įjungta Lipni plėvelė 10x10
40x40
30x10
Ženklas Išjungta Ženklas Išjungta Lipni plėvelė 10x10
40x40
30x10
Elektros skydinė Elektros skydinė Lipni plėvelė 250x130
Elektros skydinė2 Elektros skydinė Lipni plėvelė 250x130
Atsargiai! Pavojinga zona Atsargiai! Pavojinga zona Lipni plėvelė 250x130
Aklė Aklė Lipni plėvelė 180x110
Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama Plastikas 180x290
Šilumos punktas Šilumos punktas Lipni plėvelė 250x130
Dirbti čia Dirbti čia Lipni plėvelė 100x100
250x250
Lipti čia Lipti čia Lipni plėvelė 250x250
Ženklas Ženklo pavadinimas Medžiaga Matmenys (cm)
Bendrasis privalomasis ženklas Bendrasis privalomasis ženklas Lipni plėvelė 150x150
300x300
Būtina naudoti apsauginius akinius Būtina naudoti apsauginius akinius Lipni plėvelė

Plastikas
100x100
150x150
300x300
Būtina dėvėti apsauginį šalmą Būtina dėvėti apsauginį šalmą Lipni plėvelė


Plastikas
100x100
150x150
300x300
300x300
Būtina naudoti klausos apsaugines priemones Būtina naudoti klausos apsaugines priemones Lipni plėvelė

Plastikas
100x100
150x150
300x300
Būtina naudoti apsauginį veido skydelį Būtina naudoti apsauginį veido skydelį Lipni plėvelė

Plastikas
100x100
150x150
300x300
Būtina dėvėti respiratorių Būtina dėvėti respiratorių Lipni plėvelė 100x100
150x150
Būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones Būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones Lipni plėvelė


Plastikas
100x100
150x150
300x300
300x300
Būtina mūvėti apsaugines pirštines Būtina mūvėti apsaugines pirštines Lipni plėvelė

Plastikas
100x100
150x150
300x300
Būtina avėti apsauginius batus Būtina avėti apsauginius batus Lipni plėvelė

Plastikas
100x100
150x150
300x300
Būtina vilkėti darbinį chalatą Būtina vilkėti darbinį chalatą Lipni plėvelė 150x150
Būtina dėvėti apsauginius drabužius Būtina dėvėti apsauginius drabužius Lipni plėvelė

Plastikas
100x100
150x150
300x300
Būtina vilkėti liemenę Būtina vilkėti liemenę Lipni plėvelė 150x150
Būtina prisisegti apsauginį pririšimą Būtina prisisegti apsauginį pririšimą Lipni plėvelė 150x150
Pėstiesiems eiti šiuo taku Pėstiesiems eiti šiuo taku Lipni plėvelė 150x150
Ženklas Ženklo pavadinimas Medžiaga Matmenys (cm)
Pirmoji pagalba Pirmoji pagalba Lipni plėvelė 100x100
Pagalbos kvietimo telefonas Pagalbos kvietimo telefonas Lipni plėvelė 100x100
 1. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas
 2. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas
 3. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas
 4. Instruktavimų registravimo žurnalas
 5. Moksleivių nelaimingų atsitikimų žurnalas
 6. Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas
 7. Incidentų darbe registravimo žurnalas
 8. Darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė
 9. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių registravimo žurnalas
 10. AAP išdavimo-grąžinimo žiniaraštis
 11. Kritimo iš aukščio apsaugos priemonių identifikavimo kortelė (žurnalas)
 12. Saugaus darbo eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registravimo, nurodymų žurnalas
 13. Darbuotojų, veikiamų asbesto, apskaitos žurnalas
 14. Incidentų, eismo įvykių, į kuriuos pateko įmonės transportas, kelių eismo taisyklių pažeidimų registras
 15. Darbuotojų blaivumo patikros žurnalas
 16. Transporto priemones vairuojančių darbuotojų blaivumo patikra
 17. Darbuotojų, supažindintų su įrenginių naudojimosi instrukcijomis registravimo žurnalas
 18. Darbuotojų, supažindintų su saugos ir sveikatos ženklais, priešgaisrinės saugos ženklais ir evakuaciniu planu registravimo žurnalas
 19. Darbuotojų, supažindintų su saugos duomenų lapais registravimo žurnalas
 20. Darbuotojų, supažindintų su profesinės rizikos vertinimu ir profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planu registravimo žurnalas
 21. Darbuotojo profesinės apšvitos dozių pasas
 22. Profesinių ligų tyrimo dokumentų registravimo žurnalas
 1. Atestacijos pažymėjimas
 2. Darbo pažymėjimas
 3. Dėkliukas pažymėjimamas
 4. Asmens kortelė A4
 5. Asmens medicininė knygelė (Apsk. F. 048/a)
 6. Informacinių siunčiamų dokumentų registracijos žurnalas
 7. Gautų dokumentų registracijos žurnalas
 8. Vidaus dokumentų registravimo žurnalas
 9. Įsakymų registravimo žurnalas
 10. Darbo sutarčių registracijos žurnalas (plonas)
 11. Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas
 12. Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalas
 13. Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas
 1. Gaisrinės saugos instruktažų reg. žurnalas
 2. Gaisrinės automatikos įrenginius aptarnaujančio personalo žinių patikrinimo žurnalas
 3. Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas
 4. Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas
 5. Vidaus priešgaisrinio vandentiekio patikros žurnalas
 6. Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą registracijos žurnalas
 7. Ugnies darbų registracijos žurnalas
 8. Gaisrinės signalizacijos įrenginių darbo patikros apskaitos žurnalas
 1. Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas
 2.  Elektros saugos priemonių registravimo žurnalas
 3. Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas
 4. Elektros įrankių, jų pagalbinių įrenginių apskaitos, bandymo, tikrinimų ir apžiūrų žurnalas
 5. Veikiančių elektros įrengimų rejestras
 6. Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas
 7. Specialių leidimų (paskyrų ir leidimų) darbams atlikti išdavimo apskaitos žurnalas
 8. Operatyvinis žurnalas
 9.  Operatyvinis žurnalas (Katilinės personalui)
 10. Defektų žurnalas
 11. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių defektų ir sutrikimų žurnalas
 12. Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas
 13. Pamainų budėtojų registravimo žurnalas
 14. Kietuoju kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas
 15. Skystuoju kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas
 16. Dujiniu kuru kūrenamų katilų priežiūros pamainų žurnalas
 17. Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas
 18. Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas
 19. Išdavimo ir grąžinimo žurnalas
 1. Įvadinių (bendrų) civilinės saugos instruktavimų registracijos žurnalas
 2. Darbuotojų civilinės saugos mokymo apskaitos žurnalas
 3. Ekstremalių įvykių registravimo žurnalas
 1. Stacionarių taršos šaltinių charakteristikų registracijos žurnalas (forma PA-1)
 2. Oro teršalų valymo įrenginių veikimo laiko registravimo žurnalas (forma PA-2)
 3. Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos žurnalas
 4. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas
 1. Krano techninio aptarnavimo žurnalas
 2. Strėlinio savaeigio krano eksplotavimo žurnalas
 3. Kranų remonto žurnalas
 4. Raktų išdavimo (dirbant kranais) registracijos žurnalas
 5. Pastolių ir paklotų apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų rezultatų registravimo žurnalas
 6. Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų rezultatų registravimo žurnalas
 7. Kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas
 8. Lifto apžiūrų žurnalas
 9. Techninio įrenginio pasas (naftos ir jos produktų saugojimo metaliniai rezervuarai)
 10. Techninio įrenginio pasas (garo (vandens šildymo) katilas)
  80 Techninio įrenginio pasas (kėlimo įrenginiai)
 11. Techninio įrenginio pasas (technikos priežiūros tarnyboje neregistruojami kėlimo įrenginiai)
 12. Techninio įrenginio pasas (technologinis vamzdynas)
 13. Techninio įrenginio pasas (žemo slėgio katilas)
 14. Techninio įrenginio pasas(atrakcionas
 15. Techninio įrenginio pasas (karšto vandens vamzdynas)
 16. Techninio įrenginio pasas (slėginiai indai)
 17. Techninio įrenginio pasas (liftai)
 18. Techninio įrenginio pasas (dujinis įrenginys)
 1. Statybos darbų žurnalas
 2. Bendrųjų statybos darbų vykdymo žurnalas
 3. Paslėptų darbų patikrnimo aktai (F-24, F-25 pr.)
 4. Statinio techninės priežiūros žurnalas
 5. Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas
 1. Elektriniai matavimai (paskaitų konspektas
 2. Saugos ir sveikatos ženklai
 3. Darbuotojų, dirb.potenc.sprogioje aplinkoje saugos nuostatai
 4. Darbuotojų, eksplotuojančių elektros ir šilumos įrenginių, priešavarinių treniruočių taisyklės
 5. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės
 6. Aukštos įtampos įrenginiai (žinynas)
 7. Saugos ir sv.apsaug.ženklų naudojimo darbov.nuost.
 8. Slėginių indų naudojimo taisyklės
 9. LR darbo kodeksas
 10.  Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00
 11. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
 12. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai
 13. Krovinių rankomis tvarkymas ir ergonominių rizikos veiksnių tyrimas
 14. Darbuot. aprūp. apsaugos priemonėmis nuostatai
 15. El.energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės
 16. Elektros įr.bandymo normos ir apimtys (stora, kietais viršeliais)
 17. Šilumos energ.ir šilumnešio kiekio apsk.taisyklės
 18. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės
 19. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės
 20. Saugos taisyklės eksplotuojant el. įr.(plona), 2010 m.
 21. Energ.ob. ir įreng. statančių ir eksp.darb.at.nuos
 22. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 2013 m.
 23. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės
 24. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
 25. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
 26. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklė, 2012 m.
 27. Skirstyklų ir pastočių el.įreng.įrengimo taisyklės
 28. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Pakeitimų komentarai
 29. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės
 30. Elektros tinklų naudojimo taisyklės, 2012 m.
 31. Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės 2012 m.
 32. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės
 33. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2013 m.
kuo galime padeti
Jeigu neradote Jums reikalingo žurnalo ar saugos ir sveikatos ženklo, galite jį užsisakyti susisiekę nurodytais kontaktais.
Scroll to Top