Gaisrinė sauga

GAISRINĖS SAUGOS ATSTOVAVIMAS

Gaisrinės saugos atstovavimas:

 1. Organizuosime gaisrinio inventoriaus patikrą;
 2. Sudarysime gaisrinio inventoriaus patikrų grafiką;
 3. Prižiūrėsime gaisrinės saugos instruktavimų žurnalų vedimą;
 4. Prižiūrėsime gaisrinės saugos organizavimo atitikimo teisės aktų reikalavimus;
 5. Organizuosime ir supažindinsime darbuotojus su evakuaciniais planais;
 6. Pateiksime naujausius teisės aktus, susijusius su gaisrine sauga;
 7. Prižiūrėsime ir esant poreikiui atnaujinsime gaisrinės saugos dokumentaciją;
 8. Dalyvausime priešgaisrinės saugos departamento pareigūnų patikrinime;
 9. Konsultuosime gaisrinės saugos klausimais;
 10. Įvertinsime gaisrinės saugos būklę ir pateiksime išvadas;
 11. Stebėsime gaisrinės saugos pažymėjimų galiojimo terminus, nustatysime reikalingus mokymus susijusius su gaisrine sauga;
 12. Organizuosime gaisrinės saugos mokymus 1 kartą per 3 metus;
 13. Tikrinsime darbuotojų žinias gaisrinės saugos klausimais.

Gaisrinės saugos auditas

Pagal Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį: Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo: „užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą objekte”;

Audito metu:

 1. Įvertinsime Jūsų patalpų būklę;
 2. Atliksime detalų Jūsų įmonės gaisrinės saugos dokumentacijos įvertinimą ir pateiksime raštiškas išvadas;
 3. Apžiūrėsime ir įvertins teritoriją;
 4. Įvertinsime Jūsų įmonės gaisrinė saugą, pateiksime esamus gaisrinės saugos trūkumus;
 5. Pasiūlysime optimaliausius problemų sprendimo variantus.
kuo galime padeti

Užtikrinkite gaisrinę sauga savo įmonėje

Scroll to Top