Darbo teisė

Kuo galime padėti

Užtikrinsime, kad darbo santykius nusakantys dokumentai atitiktų įstatymus

Darbo sutarčių atitikties auditas KAS TAI?
 1. Patikrinamos 2 darbuotojų darbo sutartys
 2. Peržiūrimi visi būtinieji ir rekomenduojamieji sutarčių punktai
 3. Audito anketoje surašomi neatitikimai
 4. Pateikiami patarimai sutarčių patobulinimui
 5. + Raštiškos išvados
 6. + Rašytiniai sutarčių papildymai ir patarimai
 7. + Nurodymai į Teisės aktus
Išsamus Darbo Teisės auditas:
 • Peržiūrimi ir įvertinami visi vidiniai įmonės darbo santykius nusakantys dokumentai (Darbo tvarkos taisyklės, Pareiginiai nuostatai, Kolektyvinė sutartis, Darbo sutartys, įdarbinimo ir atleidimo, atostogų suteikimo dokumentai, taip pat darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių formos ir kiti vidiniai dokumentai)
 • Įvertinama dokumentų būklė ir atitikimas Lietuvos įstatymams
 • Pateikiamos rašytinės išvados ir rekomendacijos
Konsultuojame visais darbo teisės klausimais nuo įdarbinimo, darbo organizavimo bei paskirstymo dokumentų – iki atleidimo:
 • Pirminė bendra konsultacija įmonės darbo teisės klausimais (apie 1,5 val.)
 • Konsultacija darbo tvarkos taisyklių rengimo klausimais
 • Konsultacija darbo tvarkos keitimo ir koregavimo klausimais
 • Kitų sričių (priėmimo; atleidimo; darbo tarybų, darbo laiko apskaitos ir kt.)
 • Konsultacijos, kai konfliktas sprendžiamas darbo ginčų komisijoje, (Situacijos įvertinimimas, susipažinimas su dokumentais ir konsultacijos dėl ginčo pozicijos, neapimant procesinių dokumentų rengimo.)
Rengiame visų rūšių darbo teisinius dokumentus:
 • Darbo sutartis
 • Konfidencialumo sutartis
 • Nekonkuravimo susitarimus
 • Materialinės atsakomybės sutartys darbuotojams
 • Nekonkuravimo susitarimai darbuotojams
 • Suminės darbo laiko apskaitos tvarka
 • Darbo užmokesčio sistemos rengimas
 • Pareiginių nuostatų rengimas
 • Darbo tvarkos taisyklių rengimas
 • Kolektyvinės sutarties rengimas
 • Darbo tarybų steigimo dokumentai
 • Pagal atskirą įmonės poreikį pritaikytus dokumentus, tvarkas bei įsakymus
 • Darbo ginčo dokumentų / atsakymų Valstybinei Darbo Inspekcijai ir kitoms institucijoms rengimas
Individualiai Jums pritaikyti darbo teisės seminarai – Jūsų pasirinkta tema:
 • Seminaro tematika parenkama pagal įmonės specifiką, sprendžiamą kompetencijos klausimą bei dalyvių skaičių.
 • Paskaitos, Dirbtuvių (ang. Workshop), ar Diskusijos principo seminarai.
 • Galima derinti ir integruoti su kitų sričių mokymais.
 • Tik aukščiausios klasės ilgamečiai lektoriai – teisininkai dirbantys išskirtinai darbo ir įmonių teisės srityse.
Naujiena – Jūsų asmeninis darbo teisės ekspertas tada kai Jums jo reikia be jokių darbo sutarčių.
 • 5, 10 ir 20 metų patirtį turintys teisininkai nuotoliniu būdu konsultuoja ir peržiūri dokumentus, tada kai kyla poreikis Jums (priimant, atleidžiant darbuotoją, šaukiant Darbo tarybos susirinkimą, keičiant/išleidžiant naują įsakymą ar dokumentą)
 • Pateikia teisiniu pagrindu pagrįstus pasiūlymus bei įžvalgas – taip pat geriausius situacijų sprendimo variantus.
 • Esant poreikiui atvyksta į vietą ir dalyvauja susitikime arba situacijos sprendime.
kuo galime padeti

Pagalba visais darbo teisės klausimai

Scroll to Top