Mokymai

Kuo galime padėti

Organizuojame mokymus visoje Lietuvoje

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų tikslas – suteikti įmonių vadovams, padalinių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams bei darbuotojams žinių bendraisiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, supažindinti su saugos ir sveikatos reikalavimais atliekant pavojingus darbus bei pagrindiniais reikalavimais, kaip organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones įmonėje.

UAB „Sabelija“ mokymų centras jau  daugiau nei 29 metus organizuoja mokymus įmonių vadovams, specialistams bei įvairios kvalifikacijos darbuotojams. Šiuo metu turime galimybę organizuoti mokymus visoje Lietuvoje pagl daugiau kaip 50 mokymo programų.

Mokymus veda  kvalifikuoti specialistai, specialistai iš Valstybinės darbo inspekcijos, specialistai iš  Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, taip pat  Technikos priežiūros tarnybos . Ilgametę darbo patirtį turintys specialistai praktikai, kurie realiai susiduria su dėstomais dalykais.

Žvelgiant į centro veiklą, yra apmokyta apie 150 000 įvairios kvalifikacijos darbuotojų.

Mūsų siūlomos priešgaisrinės saugos mokymų programos:

Interaktyvios - visi atsakymai į jūsų klausimus.
Suderintos pagal jūsų įmonės poreikį.
Nuolat atnaujinamos, standartus atitinkančios bei pilnai parengtos.
Dėstomos kompetentingų dėstytojų.

2020 metų I pusmečio gaisrų statistika

Gaisrų skaičius pagal objektus:

Daugiausia gaisrų kilo atvirosiose teritorijose – 1877. Didžiausią dalį gaisrų, kilusių atvirosiose teritorijose, sudaro nenušienautose pievose kilę gaisrai. Vilniaus apskrityje užgesinti 767 atvirosiose teritorijose kilę gaisrai, Kauno – 277, Šiaulių – 172, o kitose apskrityse jų kilo mažiau.

PAGRINDINĖS GAISRŲ PRIEŽASTYS

Dvidešimt trys žmonės žuvo dėl neatsargaus rūkymo (pernai per tą patį laikotarpį – 19), po 10 – dėl neatsargaus žmogaus elgesio su ugnimi ir dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimų bei gedimų, 3 – dėl pašalinio ugnies šaltinio, po 2 – dėl elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų ir dėl elektros įrangos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Taigi, pasirūpinkime savo ir savo darbuotojų saugumu:

Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873).

Kiekviena įmonė iš savo darbuotojų tikisi produktyvumo, efektingumo bei iš to sekančių aukštų darbo rezultatų.

Sveikatingumo mokymai padės Jūsų įmonei išvengti profesinių ligų, padidins darbo našumą bei darbuotojų atsidavimą.

Todėl SABELIJA siūlo jums išeiti. Sveikatingumo mokymai darbuotojams.

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų tikslas – suteikti įmonių vadovams, padalinių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams bei darbuotojams žinių bendraisiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, saugos ir sveikatos reikalavimais atliekant pavojingus darbus bei pagrindiniais reikalavimais kaip organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones įmonėje.

MŪSŲ ORGANIZUOJAMŲ MOKYMŲ PROGRAMOS

Tam, kad Jūsų vykdoma veikla taptų dar sklandesnė, siūlome Jums mokymus pagal įvairias FORMALAUS ir NEFORMALAUS programas.

Taip pat esant poreikiui, organizuojame mokymus pagal pavojingų darbų sąrašą bei pagal darbdavio poreikį sudarytas specialias mokymo programas.

Darbų saugos mokymai „Sabelijoje“ – išskirtinė galimybė ne tik išgirsti, bet ir pritaikyti žinias praktiškai.

Pateikiame artimiausių, Darbų saugos mokymų grafiką. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

Darbų saugos mokymų grafikas
kuo galime padeti

Reikalingi mokymai?

Kiekviena problema turi sprendimą. O mes jį randame visada!
Scroll to Top