ES projektai

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Sabelija“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.17 – 2023.05.31.

UAB „Sabelija“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Projekto metu bus diegiamos darbų saugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos srities elektroninės valdymo sistemos kliento įmonėje (klientų savitarnos svetainė) su galimybe tiesiogiai atsiskaityti už suteikiamas paslaugas ar produktą. Sistemoje bus integruotos platesnės informacijos ir mokymų teikimo funkcijos, automatizuoti skaitmeniniai procesai skirti darbo efektyvumo gerinimui bei didesnės kliento savitarnos galimybės.
Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos ir elektroninių paslaugų valdymo sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB „Sabelija“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 42 255,00 Eur.

Scroll to Top