Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO DARBŲ PLANAS

Profesinės rizikos vertinimo darbų planas, vadovaujanti Profesinės rizikos vertinimo nuostatais, patvirtintais 2012 m. spalio 25 d. LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Socialinės ir darbo apsaugos ministro įsakymu Nr. A1- A1-457/V-961, yra pirmasis parengiamasis profesinės rizikos vertinimo etapas.

Sudarant planą, nurodomi rizikos vertinimo darbai, rizikos vertinimo objektai, įvykdymo terminai ir atsakingi darbuotojai, kurį patvirtina darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Rizikos vertinimo darbų plane numatomi ir žinomos rizikos, kuri kyla ar gali kilti mobiliose ar laikinose darbo vietose, vertinimo darbai.

Rizika identifikuojama vadovaujantis galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais ir reikalavimais dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių poveikio, iš jų higienos normomis, nustatančiomis leistinus darbo aplinkos veiksnių dydžius (vertes). Rizikos identifikavimui taip pat naudojama įmonėje turima dokumentacija ir duomenys. Rezultatai susisteminami ir pateikiamas profesinės rizikos vertinimo darbų planas, kuriame nurodoma rizikos veiksnių ir rizikos vertinimo objektų, kuriuose bus atliekamas rizikos tyrimas ir nustatymas, sąrašas ir darbuotojų, kurie gali būti veikiami rizikos veiksnių skaičius.

Jeigu Jūsų kompanija neturi profesinės rizikos vertinimo, tuomet siūlome pradėti nuo pirmojo etapo-profesinės rizikos darbų plano parengimo.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt
Banko sąskaita LT977044060000534083
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt
Banko sąskaita LT657044060000703827
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt
Banko sąskaita LT047300010002298011
Banko kodas 73000
AB Swedbank bankas

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt
Banko sąskaita LT124010042300527729
Banko kodas 40100
AD DnB NORD bankas
 

Prisijungimas

Užsiregistruok