Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

CIVILINĖ SAUGA

Už civilinės saugos parengtį įmonėje atsako įmonės vadovas, kuris ir organizuoja civilinę saugą savo vadovaujamoje įmonėje.

I. Civilinės saugos sistemos paskirtis:

  •     padėti vadovams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, išvengti ar patirti kuo mažiau žalos,
    išlaikyti rimtį, išsaugoti savo ir darbuotojų gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką;
  •     užtikrinti optimalų įmonės materialiniųišteklių panaudojimą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms;
  •     rengti darbuotojus praktiniams veiksmams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms;
  •     perspėti ir informuoti darbuotojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsaugojimo būdus.

II. Ekstremali situacija – tai padėtis, kuri susidaro dėl gamtinių, techninių, ekologinių, socialinių priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba sukelia žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys:

1) gamtinės - ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes (labai smarki audra, speigas, škvalas, lijundra, pūga, kaitra), masinius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba masines epidemijas (žmonių, gyvūnų, augalų);

2) techninės - įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta įvairių transporto rūšių avarijos, energetikos (elektros, šilumos, dujų, komunalinių sistemų avarijos) ir kiti ekstremalūs įvykiai, būdingi pramonės objektams ir komunikacijoms;

3) ekologinės - priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir savybių, hidrosferos būsenos pakitimus (aplinkos oro, vandens, dirvožemio užterštumas; branduolinė avarija, tarša naftos produktais);

4) socialinės - masinės riaušės ir neramumai, elektroninių duomenų vagystė ar sunaikinimas, žmogaus pagrobimas įkaitu, diversijos, teroro aktai, užsieniečių masinis antplūdis, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje;

5) kitas ekstremalus įvykis – didelis gaisringumas, pavojingas radinys, kultūros vertybės sunaikinimas, žmonių sveikatos sutrikimai, psichinės būklės pakitimai, mirties atvejai dėl užsikrėtimo, apsinuodijimo ar fizinio poveikio.

III. Pasidomėkite, ar jūsų įmonės kaimynystėje esantys ūkio subjektai nekelia pavojaus jums ir jūsų darbuotojams (pvz., Netoli jūsų yra degalinė. Jūs negalite būti užtikrinti jos saugumu. Todėl jūs privalote pasirūpinti savo verslu ir darbuotojų saugumu).

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt