Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

FIZINIAI VEIKSNIAI

Fiziniai veiksniai nusako situacijas, kurios gali iššaukti nelaimingą atsitikimą, ko pasekoje darbuotojas gali būti traumuotas. Fiziniai veiksniai, kurie gali būti traumavimo priežastimi ir darbuotojai turi atkreipti dėmesį į savo darbo aplinką:

Elektros srovė - žmogų paveikus elektros srove, statine elektra (esant netvarkingai elektros instaliacijai, neįžemintiems matavimo prietaisams, trumpam jungimui, srovės nutekėjimui į korpusą ir t.t.), galimas sąmonės netekimas, raumenų, balso stygų paralyžius, šokas, kvėpavimo, vidaus organų ir širdies veiklos sutrikimai ir/ar net staigi mirtis.

Gaisro pavojus — galimi įvairių sunkumų kūno nudegimai, o taip pat nuo degančių medžiagų sklindantys dūmai gali net mirtinai apnuodyti žmogaus organizmą.

Darbuotojų apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų kvaišalų — sąlygoja nelaimingą atsitikimą savo ir kitų darbuotojų atžvilgiu.

Darbo vietos ar evakuacinių išėjimų užkrovimas ir užvertimas pašaliniais daiktais - Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai II sk. 9.5 p Keliai bei durys, vedantys į evakuacinius kelius ir išėjimus, privalo būti be kliūčių, kad bet kuriuo metu nekliudomai galima būtų jais naudotis.

Buvimas pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimo zonose-ko pasekoje darbuotojas gali patirti sužalojimus dėl autoįvykio.

Kritimas, paslydimas, griuvimas esant  nelygiam, slidžiam, šlapiam pagrindui (nešvarios, slidžios grindys, išmėtyti daiktai. lauke sniegas, ledas, lapai), - ko pasekmėje galimos įvairaus sun­kumo traumos: kaulų lūžiai, kaulų ir raumenų sistemos sužalojimai

Pavojus susižeisti dėl darbuotojų  neatsargaus elgesio tarpusavyje

Krintančių daiktų smūgiai ir atskirų kūno dalių traumavimas

Pavojus susižeisti aštriomis įrankių dalimis

Galimybė apsideginti nuo karštų įrenginių paviršių

Mechaninis sąlytis su darbo įrenginių judančiomis dalimis:

nuo judančios įrenginio dalies gali būti išmesta medžiaga (drožlės, dulkės).

Atsitrenkimas, prispaudimas, konstrukcijų, įrangos, įrankių, sutvirtinimų, pervežamos (pernešamos) įrangos ir kt. griūtis, kritimas ant dirbančiojo - ko pasekmėje galimos įvairaus sunkumo traumos: kaulų lūžiai, kaulų ir raumenų sistemos sužalojimai;

Fizinių veiksnių tyrimas atliekamas priklausomai nuo įmonės veiklos, atliekamų darbų, vadovaujantis sekančiais teisės aktais:

1. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos 1998 05 05 įstatymu Nr.85/233, pakeitimai 2005 05 19, Nr.A1-138/V-416

2. Darbo įrenginių bendrieji nuostatai, patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 12 22 įsakymu Nr.102, pakeitimai 2000 08 31 Nr.77; 2002 09 6 Nr.108;2005 10 17 Nr. A1-271

3. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2005 02 18 patvirtintos LR Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 64, (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija)

4. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100

5. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, patvirtinti 1999 m. lapkričio 24 d.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugo ir darbo ministrės įsakymu Nr. 95

6. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai", 2008m. sausio 15 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR aplinkos ministro įsakymu Nr.A1-22/D1-34 

7. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346

8. 2000 10 03 LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. VIII-1972 

9. Lietuvos higienos norma HN 32: 2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“, patvirtinta 2004 02 12 LR SA Ministro įsakymu Nr. V-65

.10. Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai. Patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-262

11. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai",  LR Vyriausybės 2003 04 24 nutarimu Nr.501

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt