Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

FIZIKINIAI MATAVIMAI

Darbo aplinkoje žmogų veikia  fizikiniai profesinės rizikos veiksniai. Jie skirstomi į grupes:

  1. apšvietimas
  2. šiluminė aplinka
  3. elektromagnetinis laukas
  4. triukšmas
  5. vibracija

Kiekvieno žmogaus reakcija į fizikinį veiksnį yra skirtinga ir priklauso nuo daugelio aplinkybių . Vieniems  pakenkia net ir nedideli nukrypimai nuo normų, kitiems tai sukelia nepasitenkinimą, tretiems pablogėja savijauta, sumažėja darbingumas, sutrinka miegas. Skirtingos reakcijos priežastis gali būti amžius, sveikatos būklė bei veiklos pobūdis.

Atlikus laboratorinius tyrimus, galima sužinoti konkrečias kiekvieno veiksnio vertes ir numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo kenksmingo poveikio, kuris gali būti profesinio susirgimo priežastis. Laboratorinius tyrimus atlieka atestuotos ar akredituotos laboratorijos. 2006 m. UAB "Sabelija" įkūrė fizikinių matavimų laboratoriją, kurios specialistai šiuolaikiniais prietaisais atlieka darbo vietų fizikinių veiksnių laboratorinius tyrimus ir pateikia matavimų protokolus.

Vadovaudamiesi tyrimų protokolais, UAB "Sabelija" specialistai įvertina išmatuotų dydžių atitikimą teisės aktų reikalavimams ir pateikia išvadas apie rizikos priimtinumą ar nepriimtinumą.

UAB "Sabelija" Fizikinių matavimų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus ir akredituota atlikti apšvietimo, šiluminės aplinkos, elektromagnetinių laukų, vibracijos, akustinio triukšmo matavimus. Akreditacijos pažymėjima galite rasti skiltyje "Licencijos".

Fizikinių profesinės rizikos veiksnių dydžius darbo vietose reglamentuoja higienos normos ir nuostatai.
1. Lietuvos higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai.“
2. Lietuvos techninė norma TN 01;1998 „Displėjai. Leidžiami spinduliuojamo elektromagnetinio lauko lygiai“
3. Lietuvos HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“. 2011 m. gegužės 30 d. Nr. V-552 Vilnius.
4. Higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“
5. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“
6. Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai.
7. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai.
8. Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatai. 2015 m. spalio 30 d. Nr. A1-614. Vilnius.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt