Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

ŠILUMOS ŪKIO PRIEŽIŪRA

Šilumos ūkio priežiūra vykdoma remiantis: Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis, patvirtintomis 2010 m. balandžio 07 d. įsakymu Nr. 1-111.
 
Kada privaloma paskirti asmenį atsakingą už šilumos ūkį?
 
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių savininkas, o esant dalinei nuosavybei – bendrosios dalinės nuosavybės savininkai arba juos atstovaujantis asmuo turi būti paskyręs asmenį, atsakingą už šilumos ūkį, arba pasirašęs sutartį su asmeniu, turinčiu Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą šilumos tinklų ir (ar) šilumos vartojimo įrenginių priežiūros atestatą.
 
Šilumos ūkio priežiūros metu atliekami darbai:
1.      Šilumos punkto patalpos techninė priežiūra;
2.      Šildymo ir karšto vandens sistemų šilumokaičių techninė priežiūra;
3.      Šildymo ir karšto vandens sistemų siurblių techninė priežiūra;
4.      Šildymo prietaisų techninė priežiūra;
5.      Šildymo ir karšto vandens sistemų valdymo ir uždarymo armatūros techninė priežiūra;
6.      Šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynų techninė priežiūra;
7.      Šilumos izoliacijos techninė priežiūra;
8.      Šildymo ir karšto vandens sistemų kontrolės ir matavimo prietaisų techninė priežiūra;
9.      Šildymo ir karšto vandens sistemų filtrų ir purvo rinktuvų techninė priežiūra;
10.  Paleidžiamas arba stabdomas šildymo sistemos darbas;
11.  Nustatomi optimalūs darbo rėžimai, siekiant ko efektyviau išnaudoti šildymo sistemą;
12.  Atliekami hidrauliniai bandymai;
13.  Atliekamas sistemų plovimas;
14.  Atliekamas sistemų remontas, avarijų lokalizavimas;
15.  Parengiamas šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašas;
16.  Parengiama šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija;
17.  Parengiama šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt