Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

ELEKTROS ŪKIO PRIEŽIŪRA

Elektros ūkio priežiūra vykdoma remiantis: Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100.
 
Kada privaloma paskirti asmenį atsakingą už įmonės elektros ūkį?
 
Vartotojo elektros įrenginių eksploatavimui privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį. Jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 100 kW arba yra aukštosios įtampos įrenginių, šis asmuo turi turėti AK. Kitais atvejais atsakingas už elektros ūkį gali būti VK darbuotojas, turintis ne trumpesnį kaip 1 metų darbo su elektros įrenginiais stažą.
Jei turimų žemosios įtampos elektros įrenginių leista naudoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW arba esant vienfaziam elektros įvadui, skirti asmenį, atsakingą už elektros ūkį, nebūtina.
 
Elektros ūkio priežiūra metu atliekami darbai:
1.     Organizuoti ir vykdyti elektros įrenginių techninę priežiūrą;
2.     Organizuoti ir vykdyti elektros įrenginių remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus;
3.     Užtikrinti patikimą elektros įrenginių veikimą pagal Taisyklių, EĮĮT ir TET reikalavimus, darbuotojų saugą ir sveikatą.
4.     Nurašyti ir deklaruoti el. skaitiklių parodymus;
5.     Organizuoti ir atlikti izoliacijos ir įžeminimų varžų matavimaus;
6.     Vykdyti žaibosaugos įrenginių apžiūras ir patikras;
7.     Teikti rekomendacijas ir pasiūlymus elektros instaliacijos tobulinimui ir elektros suvartojimo mažinimui;
8.     Parengti įsakymus, sąrašus ir potvarkius;
9.     Sudaryti atsakomybės ribų aktus;
10.  Braižyti elektros tinklų schemas;
11.  Parengti veikiančių elektros įrenginių profilaktinių bandymų, techninių apžiūrų grafiką;
12.  Užtikrinti apsaugos nuo elektros poveikio priemonių parinkimą ir jų bandymus;
13.  Parengti elektrotechninio personalo pareiginių nuostatų ir saugos ir sveikatos instrukcijas;
14.  Organizuoti elektrotechninio personalo atestavimą;

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt