Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Statinių techninė priežiūra vykdoma remiantis: STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
 
Kam privaloma vykdyti statinio techninę priežiūrą?
 
Remiantis STR 1.07.03:2017, 32 punktu: nesudėtingųjų statinių vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys Naudotojai, nepaskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. Šiems statinių naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, statinių ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos nuolatiniai stebėjimai ir kasmetinės apžiūros neprivalomos. Kitais atvejais, statinio techniniai prižiūrėtojai turi būti paskirti tiksliai nurodant statinius, kurių techninę priežiūrą jiems pavesta atlikti.
 
Statinių priežiūros metu atliekami darbai (išskyrus daugiabučius):
1.      Paskiriamas asmuo atsakingas už statinio techninę priežiūrą;
2.      Parengiamas statinio techninis (techninis – energetinis) pasas;
3.      Nuolat pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;
4.      Parengiami kasmetinių ar neeilinių apžiūrų aktai;
5.      Parengiami pastebėtų defektų aktai;
6.      Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai, kurie atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
7.      Kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui);
8.      Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui;
9.      Organizuojami smulkūs remonto darbai.
 
Statinių priežiūros metu atliekami darbai (daugiabučiams):
1.      Paskiriamas asmuo atsakingas už statinio techninę priežiūrą;
2.      Parengiamas statinio techninis (techninis – energetinis) pasas;
3.      Nuolat pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;
4.      Parengiami sezoninių ar neeilinių apžiūrų aktai;
5.      Parengiami pastebėtų defektų aktai;
6.      Nuolatiniai gyvenamojo namo būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per du mėnesius;
7.      Periodinės (sezoninės) gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros vykdomos pavasarį ir rudenį (pasibaigus ir prieš prasidedant pastatų šildymo sezonui).
8.      Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui;
9.      Organizuojami smulkūs remonto darbai.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt