Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

DARBO TEISINIUS SANTYKIUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Tam, kad organizacija tinkamai funkcionuotų, darbdaviui svarbu apgalvotai ir pagrįstai išdalinti atsakomybes už būtiniausias sritis. Taip pat supažindinti darbuotojus su organizacijos tvarka, darbuotojų pareigomis ir teisėmis, tuo pat metu pačiam įsipareigoti prieš darbuotojus. Visų svarbių klausimų neįmanoma įtvirtinti darbo sutartyje. Todėl atsiranda poreikis pasirengti lokalinius dokumentus, su kuriais privalu supažindinti savo darbuotojus. Be to, tam tikrų lokalinių dokumentų reikalauja LR Darbo kodeksas, kurio imperatyvių reikalavimų nevykdymas užtraukia sankcijas darbdaviui.
 
UAB ,,Sabelija" specialistai rengia dokumentus, nustatančius atsakomybes ir vidines organizacijos tvarkas, kurių ne tik imperatyviai reikalauja LR Darbo kodeksas, bet pageidauja klientas:
1. Darbo tvarkos taisyklės
2. Atsakingų asmenų parinkimo dokumentai (įsakymų paketas)
3. Pareiginiai nuostatai (pareigybės aprašymas)
4. Darbo tarybos rinkimo dokumentai (aktualu organizacijoms, kurių vidutinis darbuotojų skaičius 20 ir daugiau). Svarbu pažymėti, kad numatyta pareiga pranešti apie darbo tarybos įsteigimą Valstybinei darbo inspekcijai, todėl yra kontroliuojama.
5. Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (aktualu visoms biudžetinėms įstaigoms ir įmonėms, kurių vidutinis darbuotojų skaičius 20 ir daugiau)
6. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas (aktualu organizacijoms, kurių vidutinis darbuotojų skaičius 20 ir daugiau)
 
Pagal įmonės poreikį taip pat rengiame dokumentus pagal LR Darbo kodekso reikalavimus:
7. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
8. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių aprašas
 
"Darbo kodekse vidutinis darbuotojų skaičius apibrėžiamas kaip su darbdaviu galiojančiais darbo santykiais ilgiau kaip 3 mėnesius susijusių darbuotojų skaičius. Į šį skaičių įskaičiuojami:
- visų Įmonės filialų, esančių Lietuvoje, darbuotojai,
- taip pat ilgiau kaip 3 mėnesius Įmonėje dirbantys laikinojo įdarbinimo Įmonės darbuotojai."
 
Turite klausimų? Kreipkitės į mus. Surasime Jums geriausius sprendimo būdus.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt