Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ PAVOJINGUS DARBUS, MOKYMAS

Organizuojame mokymus pagal šias mokymų programos: 

 1. Aukštalipio darbų vadovo mokymai;
 2. Darbuotojo, dirbančio aukštalipio darbus, mokymai;
 3. Krautuvų vairuotojo mokymai;
 4. Automobilinio ir/arba elektrinio krautuvo vairuotojo mokymas;
 5. Dyzelinio ir dujinio krautuvo vairuotojo mokymas;
 6. Darbuotojo, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymas;
 7. Šuliniuose, kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, darbų vadovo mokymas;
 8. Darbuotojo, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymas;
 9. Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų vykdomų iškasose ir pylimuose  vadovo mokymas;
 10. Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais, mokymas;
 11. Darbų, vykdomų su cheminėmis medžiagomis, vadovo mokymas;
 12. Darbuotojo, dirbančio su augalų apsaugos priemonėmis, mokymas;
 13. Darbų, vykdomų potencialiai sprogioje aplinkoje, vadovo mokymas;
 14. Darbuotojo, dirbančio potencialiai sprogioje aplinkoje, mokymas;
 15. Darbuotojo, tvarkančio krovinius rankomis, mokymas;
 16. Darbuotojo apsaugos nuo kritimo iš aukščio mokymas;
 17. Darbuotojo, dirbančio su medienos apdirbimo staklėmis ir rankiniais įrankiais, mokymas;
 18. Darbuotojo, atliekančio mechaninį metalo ir kitų medžiagų apdirbimą kai naudojama nemechanizuota pastūma, mokymas;
 19. Darbuotojo, dirbančio miško ruošos darbus, mokymas;
 20. Miško ruošos darbų vadovo mokymas;
 21. Darbuotojo, atliekančio darbus motoriniu pjūklu, mokymas;
 22. Darbuotojų, dirbančių su šeimomis ar asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, bei asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, mokymas;
 23. Turizmo renginių vadovo mokymas;
 24. Darbuotojo, dirbančio laivuose, iš jų žvejybos laivuose ir kituose plaukiojančiuose įrenginiuose, mokymas;
 25. Darbuotojo, dirbančio darbo vietose, kuriose kasdienio triukšmo viršutinė ekspozicijos vertė – 85 dB(A);
 26. Darbuotojo, atliekančio gręžimo darbus išgaunant naudingąsias iškasenas, mokymas;
 27. Darbuotojo, atliekančio žemės darbus patogeniškai užterštame dirvožemyje, požeminių elektros, elektroninių ryšių infrastruktūros linijų, požeminių dujotiekių, naftotiekių ar kitų produktotiekių apsaugos zonose, mokymas;
 28. Darbuotojo, atliekančio psichikos ligonių ir sergančiųjų alkoholine, toksikologine psichoze gydymą bei priežiūrą, mokymas;
 29. Darbuotojo, teikiančio sveikatos priežiūros paslaugas pavojingomis arba ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams, mokymas;
 30. Darbuotojo, atliekančio darbus avariniuose statiniuose, mokymas;
 31. Atsižvelgiant į poreikį, taip pat galimas darbuotojų mokymas įmonėje pagal kitas neformalaus mokymo programas.

 

DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ PAVOJINGUS DARBUS, MOKYMAS

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt