Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

NUORODOS Į AKTUALIUS TEISĖS AKTUS

Darbų sauga

Eil. Nr. Teisės akto pavadinimas Paskelbimo data ir numeris Nuoroda į teisės aktą
1 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603

Peržiūrėti teisės aktą

2 Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas 1991-11-30, Nr. 240-0 

Peržiūrėti teisės aktą

3 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 1996 m. gegužės 2 d. Nr. I-1324

Peržiūrėti teisės aktą

4 Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386 Peržiūrėti teisės aktą
5 Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo 2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1118 Peržiūrėti teisės aktą
6 Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo 2004 m. balandžio 28 d. Nr. 487 Peržiūrėti teisės aktą
7 Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2012 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-240 Peržiūrėti teisės aktą
8 Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo 2017 m. birželio 5 d. Nr. A1-276 Peržiūrėti teisės aktą
9 Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961 Peržiūrėti teisės aktą
10 Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo 2011 m. birželio 2 d. Nr. A1-266/V-575 Peržiūrėti teisės aktą
11 Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo 1999 m. gruodžio 22 d. Nr. 102 Peržiūrėti teisės aktą
12 Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 Peržiūrėti teisės aktą
13 Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo 1998 m. gegužės 5 d. Nr. 85/233 Peržiūrėti teisės aktą
14 Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų 1999 m. lapkričio 24 d. Nr. 95 Peržiūrėti teisės aktą
15 Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo 2006 m. spalio 23 d. Nr. A1-293/V-869 Peržiūrėti teisės aktą
16 Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo 2005 m. liepos 15 d. Nr. V-592/A1-210 Peržiūrėti teisės aktą
17 Dėl Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo 2005 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-699/A1-241 Peržiūrėti teisės aktą
18 Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrųjų nuostatų patvirtinimo 2013 m. rugsėjo 9 d. Nr. A1-502 Peržiūrėti teisės aktą
19 Dėl Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo 2005 m. rugsėjo 30 d. Nr. A1-262 Peržiūrėti teisės aktą
20 Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo 2001 m. liepos 24 d. Nr. 97/406 Peržiūrėti teisės aktą
21 Dėl Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo 2005 m. balandžio 15 d. Nr. A1-103/V-265 Peržiūrėti teisės aktą
22 Dėl Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo 2004 m. kovo 2 d. Nr. A1-55/V-91 Peržiūrėti teisės aktą
23 Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo 2004 m. liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546 Peržiūrėti teisės aktą

Darbo teisė

Eil. Nr. Teisės akto pavadinimas Paskelbimo data ir numeris Nuoroda į teisės aktą
1 Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603

Peržiūrėti teisės aktą

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo 2017 m. birželio 21 d.Nr. 496  (suvestinė redakcija nuo 2017-10-11 - 2018-06-30) Peržiūrėti teisės aktą
3 Administracinių nusižengimų kodeksas Suvestinė redakcija nuo 2017-10-26 iki 2017-10-31 Peržiūrėti teisės aktą

Gaisrinė sauga

Eil. Nr. Teisės akto pavadinimas Paskelbimo data ir numeris Nuoroda į teisės aktą
1 Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64 Peržiūrėti teisės aktą 

Elektrosauga

Eil. Nr. Teisės akto pavadinimas Paskelbimo data ir numeris Nuoroda į teisės aktą
1 Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo 2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-100

Peržiūrėti teisės aktą

Sveikatos tikrinimas

Eil. Nr. Teisės akto pavadinimas Paskelbimo data ir numeris Nuoroda į teisės aktą
1 Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose 2000 m. gegužės 31 d. Nr. 301 Peržiūrėti teisės aktą

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt