Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

ŽENKLAI

EVAKUACINIAI

ŽENKLAS ŽENKLO PAVADINIMAS MEDŽIAGA MATMENYS (CM)
 e1 Krypties rodyklė 900 Fosforinis – lipni plėvelė 130x130
 e2 Krypties rodyklė 450 Fosforinis – lipni plėvelė 130x130
 e3 Evakuacinis išėjimas į kairę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
e4

Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į kairę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
 e5 Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę Fosforinis – lipni plėvelė

230x130
 e6 Evakuacinis išėjimas į dešinę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
 e7 Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į dešinę Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
 e8 Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę Fosforinis – lipni plėvelė

230x130

 e9 Evakuacinis išėjimas tiesiai Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
 e10 Evakuacinis išėjimas žemyn Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
 e11 Išėjimas Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
 e12 Išėjimas Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
 e13 Avarinis išėjimas Fosforinis – lipni plėvelė 230x130
 e14 Įėjimas Lipni plėvelė 230x130
 e15 Susibūrimo vieta Lipni plėvelė 200x200

 

 PASTATŲ KATEGORIJOS

ŽENKLAS

ŽENKLO PAVADINIMAS

MEDŽIAGA

MATMENYS (CM)

 p1

Pastato ar patalpos kategorija Cg

Lipni plėvelė

100x100

130x130

200x200

  p2

Pastato ar patalpos kategojia Asg

Lipni plėvelė

200x200

 p3

Pastato ar patalpos kategorija Bsg

Lipni plėvelė

200x200

 p4

Pastato ar patalpos kategorija Dg

Lipni plėvelė

200x200

  p5

Pastato ar patalpos kategorija Eg

Lipni plėvelė

200x200

 

INFORMACINIAI

ŽENKLAS ŽENKLO PAVADINIMAS MEDŽIAGA MATMENYS (CM)
 i1 Rūkymo vieta Lipni plėvelė

Plastikas
130x130

200x200
 i2 Vanduo gaisro gesinimui Lipni plėvelė 130x130
i3 Kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo ženklas Lipni plėvelė 200x200
 i4 Tik personalui Lipni plėvelė 180x100
 i5 Tarnybinės patalpos Lipni plėvelė 180x100
 i6 Traukti Lipni plėvelė 125x50
 i7 Stumti Lipni plėvelė 125x50
i8 Sanitarinio mazgo simbolis WC Lipni plėvelė 100x100
i9 Sanitarinio mazgo simbolis “Moteris” Lipni plėvelė

100x100

i10 Sanitarinio mazgo simbolis “Vyras” Lipni plėvelė 100x100
 i11 Sanitario mazgo simbolis “Neįgaliesiems” Lipni plėvelė

100x100

 

ĮSPĖJAMIEJI

ŽENKLAS ŽENKLO PAVADINIMAS MEDŽIAGA MATMENYS (CM)
 s1 Bendrasis įspėjamasis ženklas

Lipni plėvelėPlastikas
160x160

200x200

200x200
 s2 Įspėjimas. Liepsnioji medžiaga Lipni plėvelė 130x130

160x160

200x200
 s3 Įspėjimas. Įmonės vidaus transporto priemonės

Lipni plėvelė

130x130

160x160

200x200
s4 Įspėjimas. Biologinis pavojus

Lipni plėvelė

130x130

160x160
s5 Įspėjimas. Magnetinis laukas

Lipni plėvelė

130x130

160x160
 s6 Įspėjimas. Sprogioji medžiaga

Lipni plėvelė 200x200
s7 Įspėjimas. Radioaktyvi medžiaga

Lipni plėvelė

100x100

160x160

200x200
s8 Įspėjimas. Kliūtis

Lipni plėvelė

130x130

160x160
 s9 Įspėjimas. Žema temparatūra

Lipni plėvelė 160x160
 s10 Įspėjimas. Toksinė medžiaga Lipni plėvelė

Plastikas
130x130

160x160

200x200

200x200
s11 Įspėjimas. Pakeltas krovinys

Lipni plėvelė

130x130

160x160

200x200
s12 Įspėjimas. Nejonizuojanti spinduliuotė

Lipni plėvelė

130x130

160x160
s13 Įspėjimas. Galimas kritimas Lipni plėvelė

130x130

160x160
 s14 Įspėjimas. Karštas paviršius Lipni plėvelė 160x160
s15 Įspėjimas. Korozijos arba cheminio nudegimo pavojus Lipni plėvelė 130x130

160x160
s16 Įspėjimas. Sprogi aplinka Lipni plėvelėPlastikas
130x130

160x160

200x200
s17 Įspėjimas. Slidus paviršius

Lipni plėvelė

130x130

160x160
 s18 Įspėjimas. Oksiduojanti medžiaga Lipni plėvelė

160x160

 s19 Įspėjimas. Gali kristi daiktai ar medžiagos Lipni plėvelė

130x130

160x160
s20 Įspėjimas. Pavojus prispausti galūnes Lipni plėvelė 130x130

160x160
s21 Įspėjimas. Judančios dalys

Lipni plėvelė

130x130

160x160
s22 Įspėjimas. Teritorija stebima vaizdo kameromis

Lipni plėvelė

130x130

160x160
 s23 Stovas “Atsargiai slidu” Plastikas  

 

GAISRINĖS SAUGOS

ŽENKLAS ŽENKLO PAVADINIMAS MEDŽIAGA MATMENYS (CM)
g1 Gesintuvas

Lipni plėvelė

Plastikas
50x50

100x100

130x130

200x200
g2 Gaisrinės žarnos ritinys

Lipni plėvelė

50x50

130x130

200x200
g3 Gaisrinės kopėčios

Lipni plėvelė


100x100

130x130
g5 Gaisro gesinimo įrangos rinkinys Lipni plėvelė

Plastikas
130x130

200x200
g6 Gaisro aliarmo skelbimo vieta

Lipni plėvelė 130x130
g7 Gaisro avarinis telefonas Lipni plėvelė

130x130
g8 Gaisrinis hidrantas Plastikas 200x200
g14 Krypties rodyklė 900 Lipni plėvelė 130x130
g10 Atsakingas už gaisrinę saugą Lipni plėvelė 130x40
g11 Paglabos tel. kilus gaisrui Lipni plėvelė 100x40

180x100
g12 Gaisrinis čiaupas Lipni plėvelė 95x55
g13 Gesinimo stotis Lipni plėvelė 250x130

 

DRAUDŽIAMIEJI

ŽENKLAS ŽENKLO PAVADINIMAS MEDŽIAGA MATMENYS (CM)
d1 Bendras draudžiamasis ženklas Lipni plėvelė

150x150

d2 Rūkyti draudžiama Lipni plėvelėPlastikas
150x150

300x300

300x300
d3 Draudžiama atvira liepsna

Lipni plėvelėPlastikas
150x150

300x300

300x300
d4 Gesinti vandeniu draudžiama Lipni plėvelė

Plastikas
150x150

300x300
d5 Važiuoti įmonės vidaus transporto priemonėmis draudžiama Lipni plėvelė 150x150
d6 Pėstiesiems eiti draudžiama Lipni plėvelėPlastikas
150x150300x300
d7 Draudžiama pilti šiukšles Lipni plėvelė 150x150
d8 Lipti kopėčiomis draudžiama

Lipni plėvelė 150x150
d9 Draudžiama kišti rankas, krumpliaratis Lipni plėvelė 150x150
d10 Draudžiama išpilti ir iškrauti Lipni plėvelė 150x150
d11 Vanduo netinkamas gerti Lipni plėvelė 150x150
d12 Draudžiama liesti Lipni plėvelė 150x150
d13 Važiuoti ant palečių vežimėlių draudžiama Lipni plėvelė

150x150
d14 Vežti žmones vidaus transporto priemonėmis draudžiama Lipni plėvelė 150x150
d15 Pašaliniams įeiti draudžiama Lipni plėvelė

Plastikas
150x150

300x300
d16 Naudotis telefonu draudžiama

Lipni plėvelė 150x150
d17 Fotografuoti draudžiama

Lipni plėvelė

150x150

d18 Pašaliniams įeiti draudžiama

Lipni plėvelė

Plastikas
250x130

280x150

 

ELEKTROSAUGOS

ŽENKLAS ŽENKLO PAVADINIMAS MEDŽIAGA MATMENYS (CM)
x1 Atsargiai, elektros smūgio pavojus Lipni plėvelėPlastikas
50x50

80x80

160x160

280x280

160x160
x2 Stok! Įtampa Plastikas 280x210
x3 Bandymai! Pavojinga gyvybei Lipni plėvelė

Plastikas
280x210

280x210
x4 Nelipk! Užmuš Plastikas 280x210
x5 Nejungti! Įrenginiuose dirbama Lipni plėvelėPlastikas
180x29050x80

180x290
x6 Įžeminta

Lipni plėvelė

80x50

240x130
x7 Ženklas AS Lipni plėvelė 90x30
x8 Ženklas ASS Lipni plėvelė 90x30
x9 Ženklas ĮAS Lipni plėvelė 90x30
x10 Ženklas ĮASS Lipni plėvelė

90x30

x11 Ženklas JS

Lipni plėvelė

90x30
x12 Ženklas PS

Lipni plėvelė

90x30

x13 Ženklas TP

Lipni plėvelė

90x30

x14 Ženklas 230V

Lipni plėvelė

73x33

x151 Ženklas 400V

Lipni plėvelė

73x33

x15a1 x15b1 Ženklas Įjungta/Išjungta Lipni plėvelė

10x10

40x40

30x10
x16 Elektros skydinė Lipni plėvelė 250x130
x17 Elektros skydinė

Lipni plėvelė

250x130

x18 Atsargiai! Pavojinga zona

Lipni plėvelė

250x130

x19 Aklė

Lipni plėvelė

180x110

x20 Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama

Plastikas

180x290

x21 Šilumos punktas

Lipni plėvelė

250x130

x22 Dirbti čia

Lipni plėvelė

100x100

250x250
x23 Lipti čia Lipni plėvelė

250x250

 

ĮPAREIGOJAMIEJI

ŽENKLAS ŽENKLO PAVADINIMAS MEDŽIAGA MATMENYS (CM)
m1 Bendrasis privalomasis ženklas Lipni plėvelė

150x150

300x300
m2 Būtina naudoti apsauginius akinius

Lipni plėvelėPlastikas
100x100

150x150

300x300
m3 Būtina dėvėti apsauginį šalmą

Lipni plėvelėPlastikas
100x100

150x150

300x300300x300
m4 Būtina naudoti klausos apsaugines priemones

Lipni plėvelėPlastikas

100x100

150x150

300x300
m5 Būtina naudoti apsauginį veido skydelį Lipni plėvelė

Plastikas
100x100

150x150300x300
m6 Būtina dėvėti respiratorių Lipni plėvelė 100x100

150x150
m7 Būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones

Lipni plėvelė


Plastikas

100x100

150x150

300x300


300x300
m8 Būtina mūvėti apsaugines pirštines

Lipni plėvelė

Plastikas
100x100

150x150300x300
m9 Būtina avėti apsauginius batus

Lipni plėvelė

Plastikas
100x100

150x150300x300
m10 Būtina vilkėti darbinį chalatą Lipni plėvelė 150x150
m11 Būtina dėvėti apsauginius drabužius Lipni plėvelė

Plastikas
100x100

150x150300x300
m12 Būtina vilkėti liemenę Lipni plėvelė 150x150
m13 Būtina prisisegti apsauginį pririšimą Lipni plėvelė 150x150
m14 Pėstiesiems eiti šiuo taku Lipni plėvelė 150x150

 

PIRMOSIOS PAGALBOS

ŽENKLAS ŽENKLO PAVADINIMAS MEDŽIAGA MATMENYS (CM)
pp1 Pirmoji pagalba Lipni plėvelė 100x100
pp2 Pagalbos kvietimo telefonas Lipni plėvelė 100x100

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt