Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

STATYBŲ PRIEŽIŪRA

Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius skiriamas remiantis Statybos įstatymu ir Europos Sąjungos direktyva 92/57/EEB. Tai fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.

Kada privaloma paskirti statybų saugos ir sveikatos koordinatorių

Remiantis LR Statybos įstatymo, ketvirto skirsnio, keturiolikto straipsnio 11 punktu: kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

Kas gali būti saugos ir sveikatos koordinatoriumi?

Statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi gali būti statinio statybos vadovas ar inžinierius, turintis galiojantį vienos iš statybos techninės veiklos sričių vadovo atestatą arba ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį statybos srityje ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimą. Svarbu paminėti, jog koordinatoriaus pareigoms paskirtas asmuo turi būti apmokytas ir atestuotas teisės aktų numatyta tvarka bei įgijęs teisę eiti šias pareigas.

Statybų saugos ir sveikatos koordinatoriaus atliekami darbai (pareigos)

  1. Koordinuoti reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu;
  2. Spręsti techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;
  3. Įvertinti darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;
  4. Atsižvelgus į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte;
  5. Organizuos darbdavių bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją;
  6. Kontroliuoti statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt