Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

Aktualijos

TADAS ŠATKAUSKAS: „MOTYVUOTI DARBUOTOJAI - RAKTAS Į SĖKMĘ“

Daugiau nei 300 įmonių darbų sauga besirūpinanti konsultacinių kompanijų pradininkė Lietuvoje UAB „Sabelija“ skaičiuoja 25-erius savo veiklos metus. Praėjusiais metais apie 3 tūkst. Lietuvos įmonių pagalbą suteikusi konsultacinė firma džiaugiasi, kad jos klientų ratas vis didėja ir įvairėja. Šiuo metu ji bendradarbiauja su tokiomis žinomomis įmonėmis kaip saugos tarnyba „Argus“, „DFDS Seaways“, „Albright Lietuva“, „Mars Lietuva“, „Admen“, „Hidrostatyba“, Norvetuva“, „Philip Morris Lietuva“, „Michaelson Boutique Hotel“ ir Lietuvos kariuomene. Nors bendrovė turi savo biurus tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose, jos specialistai gyventojus pasiekia visoje Lietuvoje. Kaip teigia „Sabelijos“ generalinis direktorius Tadas Šatkauskas, bendrovė norimų rezultatų pasiekė tik…
Skaityti daugiau ...

SVEIKATOS TIKRINIMO MODULIS

PASIRŪPINK SAVO SVEIKATA ŠIANDIEN! Net jei jaučiatės gerai, visada vertėtų pasirūpinti savo sveikata. Pasitikrink sveikatą - užtrenk duris ligai! Sveikatos tikrinimo modulis – kompleksinė paslauga, kai organizuojamas privalomas darbuotojų sveikatos patikrinimas įmonėje. UAB „Sabelija“ siūlo per trumpą ir darbdaviui patogų laiką patikrinti darbuotojų sveikatą, taip pat sutvarkyti visą reikalingą dokumentaciją (atliekamas įmonės sveikatos įvertinimas, išvadų pateikimas, įsakymų ir grafikų ruošimas, medicininių kortelių ir profesinės rizikos šifrų parinkimas, sąrašų sudarymas). Tad Sveikatos tikrinimo modulio paslauga padeda užtikrinti klientų įmonės veiklos efektyvumą, sutaupyti darbdavio ir jo darbuotojų laiką, išsaugoti dirbančiųjų sveikatą ir sumažinti nelaimingų atsitikimų, susijusių su įmonėje dirbančių žmonių sveikata, tikimybę.…
Skaityti daugiau ...

PAMINĖTA DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DIENA

Konsultacinių kompanijų pradininkė Lietuvoje UAB „Sabelija“ paminėjo pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną. Apie saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas su klientais buvo diskutuojama visuose keturiuose įmonės padaliniuose: Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Klaipėdoje vykusiame susitikime dalyvavo Klaipėdos vaikų ligoninės, Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė„, Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“, statybų ir kitų sektorių atstovai, kurie ne tik išklausė naudingus su darbuotojų sauga susijusius patarimus, bet ir pasidalijo asmenine patirtimi. Ergonomikos svarba „Sabelijos“ verslo paslaugų grupės vadovė Rūta Viršilienė susitikimą pradėjo pabrėždama ergonomikos klausimų svarbą. Remiantis statistikos duomenimis, vien praėjusiais metais net 51,3 proc. profesinių ligų įtakos turėjo būtent ergonomikos veiksniai. „Kyla…
Skaityti daugiau ...

KASMETINĖ STATINIO TECHNINĖ APŽIŪRA

Remiantis STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkOS“ 39 ir 88 punktu, kiekvieną pavasarį pasibaigus šildymo sezonui yra būtina atlikti kasmetinę (sezoninę) statinio techninę apžiūrą, o gyvenamiesiems namams ir rudenį, prieš šildymo sezoną. Kokia kasmetinės (sezoninės) apžiūros nauda? Laiku pastebėjus ir pašalinus defektus bus taupomos lėšos, išvengiama griūčių ir nelaimingų atsitikimų. Taikant profilaktines priemones ir vykdant smulkius remonto darbus bus užkirstas kelias ankstyvam pastato nusidėvėjimui. Pastebėtus smulkius defektus, kurie nereikalauja didelių investicijų, juos galima pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Kitus, ne tokius skubius darbus, remiantis apžiūros aktu galima susiplanuoti ateinančių 2-jų, 5-erių…
Skaityti daugiau ...

NEPASTEBIMŲ RIZIKŲ IDENTIFIKAVIMAS ĮMONĖJE IR PREVENCINAI VEIKSMAI (PASKAITA)

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) iniciatyva, balandžio 28 d. paskelbta Pasauline darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Minėtinos dienos tikslas – visame pasaulyje skatinti kurti saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas. Tarptautinė darbo organizacija pirmąkart šią dieną minėjo 2001 metais. Kasmet Europos Sąjungoje apie 164 tūkst. gyventojų miršta darbe dėl su darbu susijusių priežasčių. Iš jų 5 580 žūva dėl nelaimingų atsitikimų darbe, o 159 tūkst. miršta dėl su darbu susijusių sveikatos sutrikimų. Žuvusiųjų darbe skaičius siekia 2,1 mln., tai yra, maždaug kas 15 sekundžių žūsta vienas darbuotojas. Lietuvoje darbe žūsta 2 kartus dažniau (statybos sektoriuje – beveik 4 kartus dažniau) žmonių…
Skaityti daugiau ...

SU ŠV. VELYKOMIS!

Gerbiami klientai, Bundančiai gamtai paskelbus šios gražios pavasario šventės atėjimą, atgimkime tauresniems troškimams ir ketinimams, nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, šypsenų ir meilės. Mūsų įširdys lai prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubs ramybė ir viltis. Su artėjančios Šv. Velykomis! UAB "Sabelija" kolektyvas
Skaityti daugiau ...

BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO IŠŠŪKIAI: KO GALIMA TIKĖTIS 2019 M.?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2018 m. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau - BDAR) įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. Organizacijos įdėjo nemažai pastangų, kad atitiktų naujai įsigaliojusius BDAR reikalavimus. Kai kurios didžiosios bendrovės paruošiamuosius darbus pradėjo dar gerokai iki BDAR įsigaliojimo, dalis gali didžiuotis visiškai atitinkančios BDAR reikalavimus. Smulkus ir vidutinis verslas dažnu atveju tik iš dalies atitinka BDAR reikalavimams, prašo daugiau laiko pokyčiams įgyvendinti. Duomenų apsaugos institucijų veikla Europos Sąjungos narių duomenų apsaugos institucijos skuba paskui jų pačių paleistą traukinį. Duomenų apsaugos institucijų veikla apima ne tik BDAR reikalavimų ar gairių nustatymą, bet ir skundų dėl fizinių asmenų duomenų…
Skaityti daugiau ...

KODĖL YRA SVARBU TURĖTI PASIRENGUS PAREIGINIUS NUOSTATUS?

Apie pareigybės aprašymą, galime kalbėti dviem aspektais. Vieniems darbdaviams, tai pareiga, kitiems – tai galimybė ir teisė. Tačiau vienareikšmiškai abiems grupėms tai naudinga. Kodėl? Biudžetinėms įstaigoms tai būtinybė, siekiant tinkamai įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo reikalavimus. Įstaiga negali pradėti tinkamai funkcionuoti neturėdama tinkamai paruoštų pareigybės aprašymų. Paskutinis pasikeitimas, kurio pagrindu reikalinga atlikti būtinus pakeitimus turimose pareigybės aprašymuose – 2017 metų balandžio 12 dieną patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/abfd28f01f7111e78397ae072f58c508). Atsirado naujas reikalavimas nurodyti aprašomos pareigybės grupę ir lygį. Tuo tarpu darbdaviai, kurie nepriklauso valstybės ir savivaldybių įstaigoms, aprašyti savo darbuotojų pareigybes ar…
Skaityti daugiau ...

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS. KADA JIS REIKALINGAS?

Kai kurios įmonės ar valstybės įstaigos įsigaliojus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, privalo paskirti duomenų apsaugos pareigūną. Paulius Šatkauskas, UAB Sabelija Vilniaus skyriaus direktorius pasakoja, kada tai daryti privalu, kokios to darbuotojo pareigos ir atsakomybės.   „Pirma duomenų apsaugos pareigūną paskirti privaloma, jei duomenis tvarko valdžios institucija. Taip pat tada, jeigu bent vieną iš šių sąlygų įmonė ar įstaiga atitinka: kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrindinė įmonės veikla – t. y. netvarkant asmens duomenų, negalima būtų pasiekti įmonės veiklos tikslų, pavyzdžiui, teikiamos skolų išieškojimo paslaugos, sveikatos priežiūros ir panašios paslaugos. Jei duomenų tvarkymas yra reguliarus ir sistemingas – reguliariai ir metodiškai…
Skaityti daugiau ...

SĖKMINGO VERSLO SĄLYGA – SAUGŪS DARBUOTOJAI

Kokia pirma mintis kyla išgirdus žodžius „darbuotojų sauga ir sveikata darbe“? Daugelis turbūt pagalvojame apie instrukcijų registravimo žurnalus, paskubomis juose raitomus parašus, apdulkėjusius segtuvas ofiso kampe, šalmus, pirštines...   Tačiau darbuotojų sauga ir sveikata yra ne tik ankščiau išvardinti daiktai, o visų šių ir daugybės dar neišvardintų daiktų, žinių, veiksmų sistema.   Lina Gargasaitė, UAB „Sabelija“ Kauno paslaugų grupės vadovė sako, kad kiekvieno darbdavio tikslas ir siekiamybė turėtų būti ne tik geriausiu savo srityje, bet ir užtikrinti darbuotojų saugą, kuri yra tokia pati svarbi kaip verslo vystymas ir plėtojimas.   Veikti, o ne kalbėti   „Yra daug būdų išvengti pavojaus,…
Skaityti daugiau ...

NUMATYTI PAVOJŲ DARBE, VADINASI – JO IŠVENGTI

Bet kokia darbo vietoje įvykusi nelaimė yra ne tik skaudi nukentėjusiajam, bet ir virsta nemalonumais darbdaviui. Neretai nelaimės įvyksta tik todėl, kad žmonės nepaiso arba nežino darbų saugos taisyklių, taip pat nežino, kurie darbai yra priskiriami prie pavojingų.   UAB Sabelija Mokymų centro organizatorė Jūratė Baltutienė sako, kad pavojingi darbai yra tie, kurie pasižymintys didesne profesine rizika, kur dėl kenksmingų ar pavojingų darbo aplinkos veiksnių padidėja traumų, sveikatos pakenkimų tikimybė.   Pavojingi darbai, apie kuriuos verslininkai nesusimąsto   „Dažnai įmonių vadovai, paklausti ar jų darbuotojai dirba pavojingus darbus, atsako neigiamai. Paprastai todėl, kad nežino, jog pavojingi darbai yra net ir…
Skaityti daugiau ...

PAŽINTIS SU SAUGOS ŽENKLAIS VAIKAMS IR MOKINIAMS

Čia pateikiame DSS ugdymo priemonių rinkinius, skirtus 7-9 metų vaikams mokyti. Šio amžiaus vaikai jau pradeda abstrakčiai mastyti, vysto samprotavimo įgūdžius ir mokosi ne tik stebėdami, bet ir kalbėdami ir logiskai mąstydami. Labai svarbu šio amžiaus vaikus supažindinti su saugos ir sveikatos klausimais, kad jie įprastų elgtis saugiai ir sveikai.   Mokymosi uždaviniai: •       Susipažinti su įvairiais įspėjamaisiais ženklais ir paaiškinti, kodėl jie svarbūs. •       Įvertinti, kaip iš ženklo suprasti jo reikšmę. •       Sužinoti, kaip paisant ženklų galima apsisaugoti nuo nelaimės. •       Grupės vertina viena kitos žinias klausinėdamos, ką kiekvienas ženklas.   Ryšys su kitais dalykais ir mokymo programa: Asmenybės,…
Skaityti daugiau ...

PASIRENGIMAS ŠILDYMO SEZONUI: BŪTINI DOKUMENTAI, SISTEMŲ PLOVIMAS IR BALANSAVIMAS

Visiems pastatų savininkams žinoma, kad pasiruošimo šildymo sezonui procedūra baigiama, kai pasirašomas Pastato parengties šildymo sezonui aktas, o jo kopija pateikiama šilumos tiekėjui.   Remiantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d., valdytojui turi pateikti užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą Pastato parengties šildymo sezonui aktą (pavyzdinė akto forma pateikiama Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priede). Tai – dokumentas, kuriame nurodomi darbai, kuriuos privaloma atlikti, ir tikrinimo išvada apie pastato šilumos įrenginių parengimą naujam šildymo sezonui. Nesant nustatyta tvarka pasirašyto pastato…
Skaityti daugiau ...

VERTA ŽINOTI: AR JŪSŲ ĮMONĖJE TINKAMAI UŽTIKRINTAS DARBUOTOJŲ SAUGUMAS?

Nuo nelaimingų atsitikimų nesame apsaugotas nė vienas. Tačiau kalbant apie darbą, užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas, darbdavį įpareigoja įstatymai. Tačiau realybė yra tokia, kad nelaimingų atsitikimų statistika pagerėjimo nerodo, o specialistų vertinimu, dažno darbdavio požiūris į saugumą išlieka aplaidus.   Turbūt ne vienas yra susidūręs su situacija, kai įsidarbinus naujoje vietoje gauname pasirašyti keletoje žurnalų – kad esame susipažinę su tam tikrais saugumo reikalavimais. Vis dėlto, sužinoti kokie tie reikalavimai, neretai paliekama pačiam darbuotojui, o atitinkamas instrukcijas ne kiekviena įmonė šalia šių žurnalų ir turi.   Darbų saugos situacija Lietuvoje – liūdnoka Gali pasirodyti, kad šios instrukcijos tėra formalumas,…
Skaityti daugiau ...

SKAUDŽIOS PRAEITIES PAMOKOS: KĄ REIKĖTŲ DARYTI ĮVYKUS AVARIJAI ASTRAVO ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE?

1986-ųjų balandžio 26-osios rytą Ukrainoje, Černobylio atominėje elektrinėje sprogo reaktorius, didžiuliu spinduliu aplink paskleidęs radioaktyvią taršą. Tuo metu ir vietos, ir kaimyninių šalių gyventojai neturėjo informacijos, kaip elgtis, kad gautų kuo mažiau šios taršos. Nelaimės padariniai jaučiami iki šiol: aplink Černobylį gyvenusius žmones kamuoja įvairios skydliaukės, onkologinės ligos. Tačiau šiandien Baltarusijoje, vos 20 kilometrų nuo Lietuvos sienos ir kiek daugiau nei pusšimtis kilometrų iki mūsų sostinės, statoma Astravo atominė elektrinė, apie kurios saugumą ne kartą diskutuota žiniasklaidoje. Ar šįkart žinome, kaip reikėtų elgtis, jei jos statybų ar veiklos metu įvyktų avarija?   Kokiu būdu gyventojai gautų informaciją apie avariją? Kad…
Skaityti daugiau ...

DARBŲ SAUGOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE. KONSULTACIJOS

Tvarkant kasdienius darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus vis susiduriate su informacijos stoka, kaip efektyviau, geriau, saugiau išspręsti situaciją? Kviečiame Jus pasinaudoti išskirtiniu pasiūlymu - darbuotojų saugos organizavimo paslauga – konsultacijomis. Už minimalią mėnesinę sumą mes Jums siūlome nuolatinę pagalbą šiais klausimais: Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai; Darbuotojų sveikatos tikrinimas; Profesinės rizikos vertinimo organizavimas; Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas; Darbo teisė; Darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai; Gaisrinė sauga; Civilinė sauga; Bendrojo duomenų apsaugos reglamento parengimas; Ir kiti su darbuotojų sauga ir sveikata susiję klausimai. Išsamesnę informaciją apie mūsų teikiamas konsultacines paslaugas galite rasti čia! Mūsų žinios Jūsų paslaugoms ir saugesniam Jūsų darbuotojų darbui! Susisiekite!
Skaityti daugiau ...

ROGES IR DAUGIABUTĮ RUOŠK VASARĄ – NUO KOKIŲ ŠILDYMO SEZONO PROBLEMŲ GALI APSAUGOTI TECHNINĖ NAMO APŽIŪRA?

Liaudies išmintis byloja, jog ir niūriems (žiema), ir smagiems (vasara) laikotarpiams reikia ruoštis iš anksto. Prie pasiruošimo žiemai anksčiau galėjome priskirti roges ir malkas, o šiandien, gyvendami daugiausia centriniu šildymu šildomuose daugiabučiuose, įpratome apskritai nesukti galvos dėl artėjančio šaltojo periodo. Be reikalo. Techninės priežiūros specialistai teigia, jog daugiabutį būtina apžiūrėti bent jau du kartus per metus – pavasarį ir vasarai besibaigiant ar ankstyvą rudenį.   Bendrovės „Sabelija“, siūlančios techninės priežiūros paslaugą daugiabučių namų bendrijoms, Energetikos centro vadovas Robertas Žemgulys sako, jog įprastai daugiabutis, priklausomai nuo jo kategorijos, apžiūrimas kas du-tris mėnesius, pildomas jo apžiūros žurnalas ir numatomi remonto darbai. Tačiau…
Skaityti daugiau ...

BDAR ATNEŠA GERĄSIAS INFORMACIJOS VALDYMO PRAKTIKAS Į LIETUVOS ORGANIZACIJAS

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau - BDAR) įsigaliojo dar 2018 m. gegužės 25 d. Praėjus kiek daugiau nei dviems mėnesiams vis dar atsiranda privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų, kurios tik pradeda pirmuosius žingsnius link pasiruošimo BDAR atitikčiai. Delsimą tokios organizacijos teisina žmogiškųjų ir finansinių išteklių stoka, nepakankamu informuotumu.   Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. pusmečio ataskaita Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. pusmečio ataskaita Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau - VDAI) paskelbtoje 2018 m. pirmojo pusmečio asmens duomenų apsaugos priežiūros statistikoje informuoja, kad buvo atlikti 122 duomenų valdytojų tikrinimai. BDAR numatyta organizacijų pareiga informuoti VDAI apie duomenų apsaugos pareigūno…
Skaityti daugiau ...

VASARIŠKAS LABDAROS RENGINYS "ANČIUKŲ LENKTYNĖS"

UAB "SABELIJA" sekmadienį birželio 4 dieną dalyvavo jau net 14-tus metus iš eilės Vilniaus Rotaract klubo organizuojamame vasariškame labdaros renginyje "Ančiukų lenktynės".Šio labdaringo renginio tikslas - surinktas lėšas skirti vaikams, turintiems talentą, tačiau stokojantiems finansinių galimybių tobulėti ir siekti savo svajonių. Kartu su klubo partnere - organizacija „Gelbėkit vaikus" - kasmet vis reikšmingiau prisidedame prie jaunųjų talento ugdymo Lietuvoje.1 is 10 UAB "Sabelijos" Vilnele plukdytų ančiukų užėmė garbinga 31-ją vietą. Mūsų kolektyvas Labai džiaugiasi prisidėdami prie kilnaus tikslo paremiant Lietuvos talentingus vaikus iš nepasiturinčių šeimų.  
Skaityti daugiau ...

VISI KOMPANIJOS DARBUOTOJAI RINKOSI Į 25- ĄJĄ DARBUOTOJŲ ATESTACIJĄ

Kiekvienais metais tradiciškai rudenį ir pavasarį UAB „Sabelija“  visi kompanijos darbuotojai renkasi į kasmetinę darbuotojų atestaciją, kurių metų darbuotojai gali pasitikrinti savo žinias, išsprendę 100 klausimų testą, darbų saugos, darbo teisės, gaisrinės saugos, elektrosaugos ir kitos dalies klausimais.   Kadangi tai 25-oji, Jubiliejinė darbuotojų atestacija tai rytą pradėjome nuo buvusių Sabeliečių- ekspertų palinkėjimais kompanijos darbuotojams siekti savo tikslų, siekti žinių, tobulėjimo ir augimo.    Gražiai pradėję rytą kibome į darbus. Visiems darbuotojams buvo išdalintas 100 klausimų testas. Klausimai buvo išties sudėtingi, apimantys esminius darbo kodekso pakeitimus, gaisrinės saugos įstatymų pakeitimą, bet ir vidinius kompanijos procesus, naujoves ir politikas.   Tačiau…
Skaityti daugiau ...

INFORMACIJA APIE VILNIAUS IR ŠIAULIŲ MIESTŲ SKYRIŲ DARBO LAIKĄ

Gerb. Klientai,Norime Jus informuoti, kad gegužės 25 d. vyks metinė UAB "SABELIJA" darbuotojų žinių atestacija Kaune, todėl šią dieną nedirbs Vilniaus ir Šiaulių filialai. Dėl jums iškilusių klausimų prašome rašyti el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambinkite telefonu (8-46) 382 000 Atsiprašome už laikinus nepatogumus. UAB "SABELIJA" administracija
Skaityti daugiau ...

KASMETINĖ STATINIO TECHNINĖ APŽIŪRA

Remiantis STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkOS“ 39 punktu: 39. Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro: 39.1 kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui);   Taigi, kiekvieną pavasarį pasibaigus šildymo sezonui yra būtina atlikti kasmetinę statinio techninę apžiūrą.     UAB „Sabelija“ daugiau nei 10 metų teikianti šias paslaugas ir šį pavasarį ir vasaros pradžioje,visoje Lietuvoje gali pasirūpinti jūsų pastato saugumu ir būkle. Iki šių metų birželio mėn. 30 d. statinio kasmetinėms apžiūroms taikome…
Skaityti daugiau ...

2018 METŲ PIRMO KETVIRČIO VDI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ STATISTIKA

Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2018 metų I ketvirtį (2018-04-05 duomenimis)  2018-04-18   Šių metų statistika. Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 2018 m. I ketvirtį (išankstiniais duomenimis) buvo gauta 12 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 30 pranešimų apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2017 m. per tokį pat laikotarpį gauti atitinkamai 10 ir 33 pranešimai, tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo 2 atvejais (arba 20 proc.), o sunkių –liko beveik tiek pat. Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus,…
Skaityti daugiau ...

UŽ DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMUS - DIDŽIULĖS BAUDOS

Jau nuo gegužės 25 d. visos Lietuvos įmonės ir įstaigos privalės tvarkyti asmens duomenis pagal naująjį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Nors iki reglamento įsigaliojimo liko kiek daugiau nei mėnuo, kai kurie apie jį dar nieko nežino.   Už taisyklių nesilaikymą griežtai baus Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Kad pasekmių būtų išvengta, vakar konsultacinė firma „Sabelija“ Klaipėdoje vykusiame seminare apie naujoves įspėjo uostamiesčio įmones.   Laukia naujovės BDAR - ne iš piršto laužtas reglamentas. Jis buvo priimtas dar 2016 m. balandžio 27 d., kai dėl griežtesnės fizinių asmenų apsaugos, duomenų tvarkymo ir jų judėjimo pasisakė Europos Parlamentas, Taryba ir Europos…
Skaityti daugiau ...

STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Ne vienam pastato savininkui kyla klausimų: Kuom remiantis reikia vykdyti statinių techninę priežiūrą? Koks vykdymo tikslas? Ar jam privaloma tai atlikti? Kokia nauda? Šiame straipsnyje atsakysime į dažniausiai klientų užduodamus klausimus. Statinių techninė priežiūra vykdoma remiantis STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“   Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei…
Skaityti daugiau ...

REFORMOS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje, taigi ir Lietuvoje, įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas), įtvirtinantis itin griežtas asmens duomenų reguliavimo taisykles bei už pažeidimus numatantis milijonines baudas juridiniams asmenims. Reglamentas yra tiesiogiai taikomas dokumentas, pagal kurį visos įmonės ir įstaigos Lietuvoje turės naudoti ir tvarkyti asmens duomenis. Asmens duomenų apsaugos reglamentavimui iki šiol nebuvo skiriamas didelis dėmesys, todėl dabartinis griežtas reglamentavimas ir pokyčiai nuo gegužės mėnesio pabaigos skatina į asmens duomenų apsaugą pažiūrėti atsakingiau. Reglamente yra įtvirtinamos naujos fizinių asmenų teisės, nustatomi nauji reikalavimai duomenų tvarkymo operacijoms, pabrėžiamas juridinio asmens atskaitomybės principas – tokiu…
Skaityti daugiau ...

Su Moters diena!

Viso Sabelijos kolektyvo vardu Sveikiname Jus su Kovo 8-ąją! Šia proga nuoširdžiai linkime emocinio, fizinio ir dvasinio įkvėpimo, o skaičiuojant gražiausius žiedus pavasario saulėje nepamiršti džiaugtis saugiai ir užsidėti akinius nuo saulės.Saulėto ir saugaus Pavasario! UAB SabelijaGeneralinis direktoriusTadas Šatkauskas Ir rūpestingiausi Sabelijos kolektyvo vyrai :)
Skaityti daugiau ...

UAB "SABELIJOS" kolektyvas prisideda prie iniciatyvos "KELIU VĖLIAVĄ"

Žemė, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys ir kurioje gyvens mūsų ateinančios kartos. Tai Lietuva - Tėvynė mūsų. Sveikinimai Vasario 16-osios dienos proga! Džiaukimės laisve, branginkime ją ir tvirtinkime kasdieniais savo darbais! UAB "SABELIJA" kolektyvas prisideda prie visuotinės iniciatyvos "KELIU VĖLIAVĄ" ir pamini ateinantį nepriklausomos Lietuvos šimtmetį, vasario 16 dienos proga.  
Skaityti daugiau ...

NAUJASIS DARBO KODEKSAS: KĄ SVARBU PADARYTI IKI 2017 METŲ PABAIGOS?

Naujasis Darbo Kodeksas (DK) atnešė nemažai naujovių, kurias darbdaviams privalu įgyvendinti savo įmonėse ar įstaigose iki 2017 metų pabaigos. Kartu su naujovėmis DK sukėlė ir sumaišties: rengti naujas tvarkas ar dar atidėti? Įgyvendinti pasikeitimus ar palaukti? Vienareikšmiško atsakymo į šiuos klausimus neturi nei Darbo teisės specialistai, nei darbo inspektoriai. Teismai irgi dar netarė svaraus žodžio „Taip“ ar „Ne“. Visgi kol atsakingos institucijos ieško atsakymų į klausimus, kaip ir kokia apimtimi įgyvendini naujajame DK numatytas tvarkas, pereinamasis laikotarpis skaičiuoja paskutines dienas. Kas po 2017 metų liepos 1 dienos buvo naujovė, nuo 2018 metų sausio 1 dienos taps prievole. Peržiūrėti turimą dokumentaciją,…
Skaityti daugiau ...

NAUJASIS DARBO KODEKSAS – NAUJOS PAREIGOS DARBDAVIUI

Šių metų liepos 1 dieną įsigaliojęs Naujasis darbo kodeksas atnešė ir naujų pareigų darbdaviui. Nepakanka peržiūrėti ir atnaujinti turimus lokalinius dokumentus, reglamentuojančius darbo santykius Įmonėje.Pirmiausia, darbdaviui reikalinga teisingai įsivertinti Įmonės vidutinį darbuotojų skaičių.Darbo kodekse vidutinis darbuotojų skaičius apibrėžiamas kaip su darbdaviu galiojančiais darbo santykiais ilgiau kaip 3 mėnesius susijusių darbuotojų skaičius. Į šį skaičių įskaičiuojami:-        visų Įmonės filialų, esančių Lietuvoje, darbuotojai, -        taip pat ilgiau kaip 3 mėnesius Įmonėje dirbantys laikinojo įdarbinimo Įmonės darbuotojai. Priklausomai nuo vidutinio darbuotojų skaičiaus, darbdaviui kyla daugiau arba mažiau pareigų. Darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų, privalo:1)  iki 2018 metų sausio…
Skaityti daugiau ...

UŽTIKRINTAS STARTAS - SĖKMINGO VERSLO PRADŽIA!

Įkūrėte naują įmonę?Planuojate verslo plėtrą ir ketinate samdyti darbuotojus? START paslaugų paketas kaip tik Jums, nes viskas ko reikiasėkmingai ir saugiai verslo pradžiai vienoje vietoje! Kuo START paketas naudingas jums? START paslaugų paketo tikslas – padėtis naujai, jaunai įmonei nepasiklysti reikalavimų ir įstatymų pinklėse. Viską, ko reikia įmonei galima rasti būtent mūsų parengtame START paslaugų pakete, kuriame rasite visą pagrindinę su darbų sauga susijusią informaciją, tad jums nebereikės papildomai nagrinėti įstatymų. Kas sudaro START paslaugų paketą? Darbų saugos ir sveikatos dokumentai. Gaisrinės saugos dokumentai. Civilinės saugos dokumentai. Darbo, gaisrinės ir pirmosios pagalbos mokymai. Profesinės rizikos vertinimas. Išsamesnė informacija apie paslaugą…
Skaityti daugiau ...

Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena – balandžio 28-oji

Balandžio 28-oji, Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) iniciatyva, nuo 2001 m. minima kaip Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Šios dienos tikslas - atkreipti didesnį visuomenės dėmesį į žalą ir skausmą, kuriuos sukelia abejingumas darbo sąlygoms, į darbdavio pareigą pasirūpinti, kad darbuotojams būtų saugu dirbti, o darbo sąlygos nekenktų sveikatai.   Europos Sąjungos (ES) statistikos duomenimis, kasmet, daugiau nei 160 tūkt. gyventojų miršta dėl su darbu susijusių priežasčių. Dalis jų žūva dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kiti - dėl su darbu susijusių sveikatos sutrikimų. Liūdna statistika byloja, jog maždaug kas 15 sekundžių netenkama vieno darbuotojo. Deja, mūsų šalyje šie skaičiai dar liūdnesni…
Skaityti daugiau ...

"Sabelija" Tarptautinėje Vaikų knygos dienoje

„Gera širdis didybės nežino.“ Hans Christian Andersen     Balandžio 2-oji – bene garsiausio pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno gimtadienis. Kartu su juo minima ir Tarptautinė Vaikų knygos diena.   Jau 17-ioliktus metus iš eilės prie jos prisideda ir UAB „Sabelija“, Tarptautinės Vaikų knygos dienos proga apdovanodama Geriausios knygos mažiesiems autorių. Šiemet, Nacionaliniame Dramos Teatre vykusiame, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) organizuotame renginyje, ši graži nominacija atiteko rašytojai Giedrei Rakauskienei už knygą „Dramblys ir Antis“ (dailininkė Jurga Šulskytė).   Apdovanojimą nugalėtojai įteikė UAB „Sabelija“ Vilniaus skyriaus direktorius Paulius Šatkauskas, kuris, paklaustas, kodėl įmonė jau daugiau nei dešimtmetį skiria…
Skaityti daugiau ...

Lapkričio 4-oji - Pyragų diena

Socialiai atsakinga įmonė Sabelija jungiasi prie gražios iniciatyvos Pyragų diena ir kviečia visus, lapkričio 4 d. atvykti ir kartu pasidalinti gerumu. Mūsų biuruose, didžiuosiuse Lietuvos miestuose, Jūsų lauks ne tik gardūs pyragai, bet ir specialistai, pasiruošę atlikti nemokamą Jūsų įmonės dokumentų auditą. Jau septintus metus TV3 televizija organizuoja Išsipildymo akcijos įkvėptą iniciatyvą Pyragų diena. Jos dalimi galime tapti kiekvienas. Atvykite, paskanaukite Sabeliečių keptais pyragais ir paaukokite tiems, kuriems mūsų pagalbos dabar reikia labiausiai. DALINKIMĖS. JUK GERA BŪTI GERU.
Skaityti daugiau ...

DISKUSIJOMIS APIPINTAS NAUJASIS DARBO KODEKSAS - PRIIMTAS

Naujasis darbo kodeksas (DK) – daug diskusijų ir povandenių srovių sukėlęs dokumentas, kuris vakar, po ilgų svartymų, galiausiai buvo patvirtintas Seimo. Nepaisant Prezidentės veto, sugrąžinus kodeksą pakartotiniam svarstymui, už jo priėmimą pasisakė 74 Seimo nariai. Prieš balsavo 39, dar 10 susilaikė. Prezidentė naująjį DK privalo pasirašyti per 3 dienas. Jis įsigalios nuo kitų metų pradžios.   Nuomonės išsiskyrė   Šių metų balandį Seime pradėtas svarstyti, dar pernai Vyriausybės pateiktas, socialinis modelis sulaukė begalės diskusijų ne tik tarp parlamento narių, bet ir visuomenėje. Vieni jį vertino teigiamai ir tikino, jog tai yra teisingiausias ir tiesiausias kelias į lankstesnius darbo santykius, kiti…
Skaityti daugiau ...

Rugsėjo 1-oji – naujų darbų pradžia

Išgirdęs rudeninį lapų čežesį, gyvenimas prasideda iš naujo. F. Scott Fitzgerald Ir iš tiesų, pirmoji rudens diena jau nuo senų laikų mums yra tapusi tarsi naujos pradžios, naujo atspirties taško simboliu. Rugsėjo 1-oji tarytum simbolizuoja laiką, kai baigiasi atostogos, keičiasi gyvenimo tempas, ritmas... Viskas pamažu grįžta į senas, jau įprastomis tapusias, vėžias. Kita vertus, rugsėjis skatina imtis naujų darbų, kelti sau naujus, dar ambicingesnius tikslus ir įgyvendinti idėjas, neabejotinai kilusias džiaugiantis vasaros saule. Pirmoji rugsėjo diena. Vėl aidintis mokyklos skambutis, kviečiantis grįžti į mokslo ir žinių karalystę. Kažkam jis jau tapęs įprastu, o kažkam suskambėjo pirmajį kartą. Galima tik įsivaizduoti,…
Skaityti daugiau ...

VISĄ GEGUŽĖS MĖNESĮ DARBŲ SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMAMS TAIKOMA 20 % NUOLAIDA!

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų tikslas – suteikti įmonių vadovams, padalinių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams bei darbuotojams žinių bendraisiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, saugos ir sveikatos reikalavimais atliekant pavojingus darbus bei pagrindiniais reikalavimais kaip organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones įmonėje.  SVARBU ŽINOTI! 1. Kiekvienas darbdavys, prieš pradėdamas vykdyti veiklą ar teikti paslaugas turi būti apmokytas ir atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 2. Kiekvienas darbdavys, atsižvelgdamas į įmonės vykdomą veiklą ir darbuotojų skaičių bei nusprendęs įmonėje už darbų saugą būti atsakingas pats, tačiau privalo būti apmokytas ir atestuotas papildomai. Atsižvelgiant į įmonės vykdomą veiklą…
Skaityti daugiau ...

KASMETINĖ STATINIO TECHNINĖ APŽIŪRA – NE PRABANGA, O BŪTINYBĖ!

Gyvename apsupti įvairiausių statinių – nuo nedidelių keliasdešimties kvadratų gyvenamųjų namelių iki didžiulių daugiaaukščių pastatų. Eidami gatve, sėdėdami savo šiltuose namuose ar biuruose, dažnai net nesusimąstome, kad statiniui taip pat reikalingas dėmesys ir priežiūra – rodos, stovi jis ir gerai. Bet lygiai taip, kaip žmogus rūpinasi savo sveikata, pasirūpinti reikia ir pastato būkle. Deja, nemažai daliai pastatų savininkų statinio techninė priežiūra vis dar nėra prioritetų sąraše. Daugelis to nelaiko būtinybe. Bet kaip yra iš tikrųjų?   Statinio techninė priežiūra – kas tai? Statinio techninė priežiūra - tai statinio naudotojo ar savininko organizuojama techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti statinio esminius reikalavimus…
Skaityti daugiau ...

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt