Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

COVID- 19 - KĄ TURI ŽINOTI VADOVAS?

Kiekvieno darbdavio pareiga - užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas savo darbuotojams, aprūpinant juos reikalingomis priemonėmis ir sudarant tinkamas sąlygas darbui. Tiesa, nūdienos aktualijos - Covid-19 pandemija - įmonių vadovų pečius užgulė ir papildoma našta. Darbdavys turi imtis visų galimų priemonių, kad užkirstų kelią viruso plitimui darbe ir apsaugotų savo darbuotoją. Tam būtina imtis visų įmanomų prevencijos priemonių.

Šiai užduočiai palengvinti siūlome pasirengti dokumentus, įvesiančius daug aiškumo darbo organizavime pandemijos metu ir padėsiančius organizuoti darbus maksimaliai saugiai.

1. Darbų organizavimo įmonėje Covid-19 pandemijos metu tvarkos aprašas. Tvarkos aprašas padeda nustatyti įmonės darbo tvarką LR Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu, siekiant išvengti bet kokios viruso plitimo įmonėje rizikos.

2. Darbuotojo, dirbančio Covid-19 pandemijos sąlygomis, saugos ir sveikatos instrukcija. Esant ekstremaliai situacijai, darbuotoją reikėtų supažindinti su rizikos veiksniais, apsaugos nuo jų poveikio priemonėmis, reikalavimais, taikomais darbuotojui darbo metu.

3. Darbuotojų aprūpinimo AAP Covid-19 pandemijos metu tvarka. COVID-19 pandemijos metu turi būti įvertinta rizika, susijusi su virusu, peržiūrėtas išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašas, nustatyta jų išdavimo bei naudojimo tvarka.

4. Darbuotojo deklaracija dėl Covid-19. Deklaracijoje darbuotojas patvirtina susipažinęs su COVID-19 situacija ir jam yra žinomos priemonės, kurių turi imtis siekdamas išvengti užsikrėtimo bei veiksmai pajutus ligos simptomus.

5. Nuotolinio darbo tvarkos aprašas. Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma. Tam, kad darbuotojas tinkamai atliktų jam pavestas darbo funkcijas, jis turi būti supažindinamas su nuotolinio darbo organizavimo tvarka.

Svarbu nepamiršti, jog dar vienas labai svarbus aspektas, saugant savo ir savo darbuotojų sveikatą šiuo sudėtingu laikotarpiu – sąmoningumo ugdymas. Todėl kiekvieno darbdavio pareiga yra padėti darbuotojams suvokti esamos situacijos rimtumą ir skatinti juos ne tik susipažinti su nauja tvarka, bet ir ją suvokti bei pilnai įgyvendinti. Juk ne veltui sakoma - niekas negalės mūsų apsaugoti, jei nesisaugosime patys.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt