Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, CIVILINĖS SAUGOS IR GAISRINĖS SAUGOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos įvertinimo metu mūsų specialistai patikrins ir įvertins:

  Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija ir būklę įmonėje
- darbuotojų instruktavimo, mokymo, atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais dokumentus;
- kvalifikacinius pažymėjimus, galiojimo terminus, patikrins ar darbuotojai, atliekantys pavojingus darbus bei dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais, yra atestuoti;
- profesinės rizikos dokumentaciją ir prevencinių priemonių taikymą, jei buvo nustatyta netoleruotina rizika;
- medicininių knygelių, sveikatos tikinimosi grafikų, kenksmingų veiksnių sąrašus;
- darbo (pamainų) grafikus, laiko apskaitos žiniaraščius, darbo sutarčių pildymo teisingumą;
- darbo tvarkos taisykles bei darbuotojų supažindinimą su jomis;
- įmonėje atliks patikrą ar darbdavys, jo įgaliotas asmuo, atskirų padalinių vadovai atestuoti  saugos ir sveikatos klausimais mokymo įstaigoje
- nustatys reikalingus  mokymus darbuotojams ir jų atlikimo terminų monitoringą
- pateiks išvadas raštu apie nustatytus trūkumus.
 
Gaisrinė sauga įmonėje 
- įmonės gaisrinės saugos dokumentaciją ir patalpų būklės įvertinimą;
- apžiūrės ir įvertins patalpas bei teritoriją;
- patikrins pirminių gaisro gesinimo priemonių galiojimo terminus, jų pakabinimo / įrengimo vietas, įvertins ir nustatys ženklų vietas patalpose;
- įvertins Jūsų įmonės gaisrinė saugą, Jūs sužinosite esamus gaisrinės saugos trūkumus;
- pateiks išvadas raštu apie nustatytus trūkumus.
 
Civilinė sauga įmonėje
- civilinės saugos dokumentus;
- darbuotojų mokymo civilinės saugos klausimais dokumentaciją;
- pateiks išvadas raštu apie nustatytus trūkumus.

Atlikus būklės vertinimą pateiksime išvadas, aptarsime nustatytus trūkumus ir padėsime rasti geriausius sprendimus jiems pašalinti (prevencinių priemonių planas).

Būklės įvertinimas įmonėje
bus atliekamas X padaliniuose
- gamybos skyriuose;
- personalo, buhalterijos, pirkimų skyriuose, biuro administratorės pozicijai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos bei gaisrinės saugos būklės įvertinimo kaina nuo 100,00 EUR plius PVM.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt