Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI JAU EINA TRETI METAI

Visai neseniai – gegužės 25 d. galėjome minėti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) dvejų metų sukaktį, kuris iš esmės padarė didelę įtaką asmens duomenų tvarkymo procesams. Per šį laikotarpį Lietuvoje paskirta buvo 9 baudos (bendrai 80 759 eurų dydžio sumai). Neabejojama, kad Lietuvoje požiūris į duomenų apsaugą stiprėjo nuo to laiko, kai Lietuva tapo ES nare, tačiau didelę reikšmę tam padarė būtent BDAR – teisės aktas, kuriame nustatytos vienodos asmens duomenų tvarkymo taisyklės visoms ES valstybėms narėms. Per dvejus BDAR taikymo metus pasiektas ryškus teigiamas pokytis duomenų apsaugos srityje ir, kaip pabrėžia pati Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, ateities prioritetas yra sutelkti dar didesnius finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų užtikrintas tinkamas ir veiksmingas BDAR taikymas.

Iššūkis karantino metu

BDAR taikymas ypatingai svarbus tapo koronaviruso pandemijos metu, kadangi daugelis koregavo savo darbotvarkes, neišvengdami daugelio mūsų gyvenimo sričių perkėlimo į skaitmeninę erdvę, ėmėsi nuotolinio darbo, pradėjo tvarkyti didesnį kiekį duomenų, tame tarpe tiesiogiai susijusių su asmens sveikata, o tai, kaip žinia, yra jautrūs asmens duomenys. Tačiau siekiant suvaldyti pandemiją šalyje, būtina nepamiršti ir žmogaus teisių klausimus dėl asmens duomenų apsaugos. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija karantino metu aktyviai skelbė informaciją, kuriuos duomenis leidžiama tvarkyti, kurie būtų pertekliniai, taip pat aiškiai buvo iškomunikuota, jog karantinas nėra priežastis nekreipti dėmesio į duomenų apsaugą. Kitaip tariant, net ir esant pandeminei situacijai asmens duomenų apsaugos nevertėtų pamiršti, o bet kokie darbdavių ar kitų duomenų valdytojų tvarkomi asmens duomenys valstybės institucijoms visuomenės sveikatos užtikrinimo tikslu turi būti teikiami laikantis BDAR reikalavimų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija karantino metu toliau vykdė patikrinimus, vieno iš kurių metu nurodė sustabdyti programėlės „Karantinas“ veikimą.

Ryškėjančios tendencijos ateityje

Nuo BDAR taikymo pradžios Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija išnagrinėjo beveik 2000 skundų, atliko beveik 250 patikrinimus savo iniciatyva, įvertino apie 300 gautų pranešimų dėl duomenų saugumo pažeidimų. Pirminė inspekcijos pozicija buvo „šviesti“ visuomenę duomenų saugos klausimais, tą rodo ne dažnai skiriamos baudos, nuolat pateikiami nurodymai, papeikimai ar rekomendacijos. Verta atkreipti dėmesį, kad daugiausiai skundų sulaukiama šiose srityse: atliekant tiesioginės rinkodaros veiksmus, atliekant vaizdo stebėjimą, (ne)įgyvendinant teisę susipažinti su duomenimis. Praktikoje nereti atvejai, kai skundus pateikia ir konkurentai. Visgi reikėtų nepamiršti susitvarkyti tiek organizacinę (teisinę), tiek techninę saugumo dalis ir tam skirti pakankamai dėmesio. Juridiniai asmenys, tvarkantys asmens duomenis, ne retai pasirenka pigesnį ir paprastesnį variantą – pasidaryti reikiamus dokumentus patiems, užsisakyti „šablonus“, tačiau to, kaip rodo praktika, nepakanka, kadangi patikrinimo metu, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija reikalauja ypatingai detalių ir įmonės veiklai pritaikytų dokumentų, vertinama, kaip įmonės darbuotojai yra susipažinę su BDAR, kiek informacijos apie duomenų tvarkymą yra teikiama klientams, partneriams ir pan.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Ukmergės g. 120, Vilnius („Baltic Hearts“ verslo centras, A korpusas)
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt