Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

KODĖL YRA SVARBU TURĖTI PASIRENGUS PAREIGINIUS NUOSTATUS?

Apie pareigybės aprašymą, galime kalbėti dviem aspektais. Vieniems darbdaviams, tai pareiga, kitiems – tai galimybė ir teisė. Tačiau vienareikšmiškai abiems grupėms tai naudinga. Kodėl?
 
Biudžetinėms įstaigoms tai būtinybė, siekiant tinkamai įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo reikalavimus. Įstaiga negali pradėti tinkamai funkcionuoti neturėdama tinkamai paruoštų pareigybės aprašymų. Paskutinis pasikeitimas, kurio pagrindu reikalinga atlikti būtinus pakeitimus turimose pareigybės aprašymuose – 2017 metų balandžio 12 dieną patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/abfd28f01f7111e78397ae072f58c508). Atsirado naujas reikalavimas nurodyti aprašomos pareigybės grupę ir lygį.
 
Tuo tarpu darbdaviai, kurie nepriklauso valstybės ir savivaldybių įstaigoms, aprašyti savo darbuotojų pareigybes ar ne, renkasi patys. O vertinant šio dokumento naudą įmonėms reikėtų akcentuoti dvi darbo santykių puses – darbdavį ir darbuotoją. Pareiga lieka antrame plane, pirmiausia tai nauda abiem darbo santykių pusėms.
 
Tokio dokumento buvimas apsaugo ir darbdavį, ir darbuotoją. Į pareigybės aprašymą negalima žiūrėti kaip į formalų dokumentą, kurį privaloma pasirašyti prieš pradedant dirbti. Pareigybės aprašymas arba pareiginiai nuostatai – tai organizacijos lokalinis teisės aktas, kurio vykdymas arba nevykdymas sukelia rimtų teisinių pasekmių (darbo ginčų ir kt.).
 
Priėmus sprendimą rengti pareigybės aprašymus darbdavys pirmiausia turėtų didžiausią dėmesį skirti tinkamam darbuotojų pareigų aprašymui. Darbdaviui, paprasta nustatyti lūkesčius darbuotojui ir tuo pačiu nesudėtinga fiksuoti darbo pareigų pažeidimus, kai „namų darbai“ yra atlikti. Mažiau neapčiuopiamų nereikalingų ginčių ir diskusijų. Aiški pareiga – aiški atsakomybė. Tuo tarpu darbuotojui, tai žinojimas, ko iš tavęs tikimasi, tai aiškumas savo pareigų ribų, ir, žinoma, galimybė ginti savo teises, kurios konkrečiai įvardytos pareigybės aprašyme.
 
Be to, šiandien dienai aktualus lygių galimybių klausimas organizacijose, kurio laikymąsi galima pagrįsti pareigybei griežtai nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais atrenkant darbuotojus į darbą nepriklausomai nuo kandidato tautybės, lyties, rasės, amžiaus ar tikėjimo.
 
Neretai rengiant šį dokumentą, galima neapgalvoti visų galimybių iš karto, todėl dokumentas turėtų būti gyvas ir kaskart pagal poreikį atnaujinamas. Žinoma, būtina nepamiršti su pakeitimais supažindinti darbuotojus.
 
Tik atsakingas ir individualizuotas požiūris į šį darbą gali sukurti tinkamą dokumentą, todėl vertindama klientų poreikius UAB „Sabelija“ dokumentų rengimo specialistai savo klientams siūlo dvi pareigybės aprašymo rengimo alternatyvas:
1.     Pareiginių nuostatų projektą, kurį klientas toliau savarankiškai smulkiai detalizuoja ir individualizuoja ir pritaiko savo specifikai;
2.     Pareiginius nuostatus, kuriuos mūsų specialistai rengia glaudžiai bendradarbiaudami su klientu ir pateikia baigtinį, individualizuotą dokumentą.
 
Mūsų klientas turi teisę pasirinkti!

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt