Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

PASIRENGIMAS ŠILDYMO SEZONUI: BŪTINI DOKUMENTAI, SISTEMŲ PLOVIMAS IR BALANSAVIMAS

Visiems pastatų savininkams žinoma, kad pasiruošimo šildymo sezonui procedūra baigiama, kai pasirašomas Pastato parengties šildymo sezonui aktas, o jo kopija pateikiama šilumos tiekėjui.
 
Remiantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d., valdytojui turi pateikti užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą Pastato parengties šildymo sezonui aktą (pavyzdinė akto forma pateikiama Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priede). Tai – dokumentas, kuriame nurodomi darbai, kuriuos privaloma atlikti, ir tikrinimo išvada apie pastato šilumos įrenginių parengimą naujam šildymo sezonui. Nesant nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių pasirengimo šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą draudžiama.
 
Be šio akto, pastato savininkas ar pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo turėti ir šiuos teisės aktuose nustatyta tvarka parengtus ir įformintus bei galiojančius dokumentus:
  1. Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašą;
  2. Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo bei avarijų likvidavimo instrukciją;
  3. Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukciją;
  4. Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų žurnalą;
  5. Šilumos punkto schemą;
  6. Šilumnešio parametrų grafiką;
  7. Šilumnešio, įskaitant karštą vandenį, parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų registravimo žurnalą.
Kad šildymo sistema veiktų tinkamai ir efektyviai, neužtenka tik dokumentų. Būtina ją subalansuoti ir periodiškai išplauti.
 
Prasidėjus šildymo sezonui labai dažnai pasitaiko, kad dėl nesubalansuotos šildymo sistemos, dalyje pastato būna per karšta, dalyje per šalta. Siekiant išvengti netolygaus šilumos paskirstymo pastate, šildymo sistemą būtina subalansuoti. Tik subalansavus sistemą galima tolygiau ir efektyviau paskirstyti šilumos srautus, taip sumažinant šildymo sistemos kaštus.
Šildymo sistemą rekomenduojame periodiškai išplauti siekiant išvengti galimų šildymo sistemos sutrikimų, tokių kaip: radiatoriuose kaupiasi dujos, triukšmingai dirbai šilumos punktas, nešyla dalis radiatorių, susilpnėja cirkuliacija, sumažėja šilumos perdavimo efektyvumas ir padidėja šildymo kaštai.
 
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše nurodyta, kad šildymo sistemas reikia plauti, kas ketverius metus naudojant hidropneumatinį būdą (naudojant vandenį ir suslėgtą orą.). Tačiau UAB „Sabelija“ specialistai rekomenduoja šildymo sistemas plauti lygiai taip pat kaip ir šilumokaičius – cheminiu būdu. Naudojant tokį būdą cheminės medžiagos visiškai suardo visas priaugusias nuosėdas ir jos yra visiškai pašalinamos iš šildymo sistemos.
 
UAB „Sabelija“ jau 10 metų teikianti šildymo sistemų priežiūros paslaugas visoje Lietuvoje, gali pasirūpinti jūsų šildymo sistemos priežiūra bei maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt