Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Ne vienam pastato savininkui kyla klausimų: Kuom remiantis reikia vykdyti statinių techninę priežiūrą? Koks vykdymo tikslas? Ar jam privaloma tai atlikti? Kokia nauda? Šiame straipsnyje atsakysime į dažniausiai klientų užduodamus klausimus.
Statinių techninė priežiūra vykdoma remiantis STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
 
Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti.
 
 
Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai yra šie:
1.     siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų;
2.     laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
3.     profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;
4.     išvengti statinių griūčių, o joms įvykus arba įvykus stichinėms nelaimėms, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių;
5.     siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.
 
 
Kam privaloma vykdyti statinio techninę priežiūrą?
Remiantis STR 1.07.03:2017, 32 punktu:
Nesudėtingųjų statinių [9.17], vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų [9.26] techninę priežiūrą gali atlikti patys Naudotojai, nepaskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. Šiame punkte nurodytų statinių naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, statinių ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos nuolatiniai stebėjimai ir kasmetinės apžiūros neprivalomos. Kitais negu šiame punkte nurodytais atvejais, statinio techniniai prižiūrėtojai turi būti paskirti tiksliai nurodant statinius, kurių techninę priežiūrą jiems pavesta atlikti.
 
 
Kokie pagrindiniai stebėjimai ir kokiu periodiškumu vykdomi? (išskyrus daugiabučius)
Remiantis STR 1.07.03:2017 nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui). Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui.
 
 
Kokie pagrindiniai stebėjimai ir kokiu periodiškumu vykdomi daugiabučiuose?
Remiantis STR 1.07.03:2017 vykdomi nuolatiniai gyvenamojo namo būklės stebėjimai (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o gyvenamuosiuose namuose, kurie priskirti ypatingo statinio kategorijai, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius). Periodinės (sezoninės) gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros vykdomos pavasarį ir rudenį (pasibaigus ir prieš prasidedant pastatų šildymo sezonui).
 
 
Kokia nauda?
Vykdant nuolatinę statinio techninę priežiūrą bus užtikrinta, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojamos pagal paskirtį. Laiku pastebėjus ir pašalinus defektus bus taupomos lėšos, išvengiama griūčių ir nelaimingų atsitikimų. Taikant profilaktines priemones ir vykdant smulkius remonto darbus bus užkirstas kelias ankstyvam pastato nusidėvėjimui.
UAB „Sabelija“ daugiau nei 10 metų teikianti šias paslaugas visoje Lietuvoje gali pasirūpinti jūsų pastato saugumu ir būkle, užtikrinant Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt