Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS – BŪTINYBĖ KIEKVIENAM DARBDAVIUI

Lietuvos Respublikos įstatymai reglamentuoja, jog sveikatą periodiškai tikrintis privalo kiekvienas dirbantysis. Tai, ne paslaptis, ne tik paties darbuotojo, bet ir darbdavio rūpestis, mat laiku nepatikrinus pavaldinio sveikatos galima susilaukti bėdos – ne tik Valstybinės darbo inspekcijos nuobaudų, bet ir išlaidų, darbuotojui atradus profesinę ligą.
 
Kam reikalingi sveikatos patikrinimai?
Privalomieji sveikatos patikrinimai, pirmiausia, skirti įvertinti ar darbuotojo sveikatos būklė leidžia jam dirbti konkretų darbą konkrečiomis sąlygomis. Pvz., joks darbdavys neleis darbuotojui dirbti dulkėse, jei jis serga astma ar kitomis plaučių ligomis. Sveikatos patikrinimai padeda apsisaugoti nuo tikimybės, jog laikui bėgant darbuotojui išsivystys profesinė liga, kurios dažniausiai atsiranda dirbant triukšme, veikiant vibracijai ar keliant krovinius. Pripažinus profesinę ligą, darbdavys tokiam darbuotojui privalės nuolat mokėti nustatyto dydžio išmokas.
Dar vienas privalomojo sveikatos tikrinimo tikslas – įvertinti taikytinas profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemones, tokiu būdu apsaugant darbuotojų sveikatą nuo profesinės rizikos veiksnių poveikio. Svarbu nepamiršti, jog kuo didesnė yra nustatyta rizika – tuo skubiau turi būti imtasi priemonių jai mažinti ar šalinti.
 
Kam būtina pasitikrinti sveikatą?
Kaip rašoma teisės aktuose – sveikatą turi tikrintis visi asmenys, kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių ir kurių darbas susijęs su pavojingų medžiagų naudojimu darbo procese. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad periodiškai sveikatą tikrintis turi absoliučiai visi darbuotojai, nes darbo, kuriame asmuo nebūtų veikiamas kokių nors rizikos veiksnių - nėra. Net, jei darbuotojas ar darbdavys teigia kitaip, asmenį vistiek veikia bent minimaliausi rizikos veiksniai – darbo poza ir pasikartojantys darbo judesiai. Pažymėtina ir tai, jog darbas kompiuteriu taip pat priskiriamas rizikos grupei.
Sveikatą pasitikrinti privalo ir asmenys iki 18 metų bei visi, norintys įsidarbinti ar jau dirbantys. Kaip jau minėta, tikrintis privaloma prieš įsidarbinant ir periodiškai. Kaip dažnai darbuotojui turi būti atliekamas sveikatos patikrinimas numatoma teisės aktuose, atsižvelgiant į jo darbo sąlygas ir specifiką. Darbdavys, atsakingai žiūrintis į darbuotojų sveikatą ir besilaikantis įstatymų, sveikatą tikrintis dirbančiuosius turi siųsti įmonės sąskaita. Tiesa, prieš įsidarbinant, asmeniui sveikatą pasitikrinti gali tekti ir savo lėšomis.
 
Jei, atliekant paskirtą darbą, darbuotojui nutiks nelaimė, pirmiausia bus tikrinama ar buvo įvertinta asmens sveikatos būklė ir ar medicininėje jo knygelėje teisingai surašyti kenksmingi veiksniai, ar darbuotojas apmokytas ir instruktuotas. Radus pažeidimų sveikatos patikrinimo dokumentuose ar nustačius, jog darbuotojas apskritai nepasitikrinęs sveikatos, darbdaviui gręsia bauda nuo 145 iki 1450 eurų. Vis delto, ne viskas matuojama pinigas. Visų svarbiausia – žmogaus sveikata, apie kurią privalo galvoti kiekvienas, produktyvaus darbo norintis darbdavys.
 
Kaip išvengti klaidų sveikatos tikrinimo dokumentuose?
Kiekvieno dokumento parengimas ir pildymas reikalauja tam tikrų, darbą atliekančio asmens žinių ir įgūdžių. Rengiant sveikatos tikrinimo dokumentus, o ypač pildant medicinines knygeles, nurodant kenksmingus veiksnius, dažnai neišvengiama klaidų. Apsisaugoti nuo jų gali padėti UAB „Sabelija“ specialistai, siūlantys Sveikatos tikrinimo paslaugą, apimančią viską – nuo dokumentų parengimo ir sutvarkymo iki realių sveikatos patikrinimų organizavimo. Kokia tokios paslaugos nauda?
1.      Sutaupoma laiko, nes darbdaviui nereikia išleisti darbuotojų iš darbo (sveikata gali būti patikrinama įmonės patalpose) bei pačiam pildyti kenksmingų veiksnių sąrašo arba primesti šio darbo kitam, reikalingų žinių neturinčiam, asmeniui.
2.      Darbuotojams likus savo darbo vietoje, nenutrūksta darbas, tokiu būdu sutaupoma įmonės kaštų.
3.      Įmonė prisiima pilną atsakomybę už parengtą kenksmingų veiksnių sąrašą.
 
Dokumentų sutvarkymas ir parašų surinkimas - dar ne viskas. Reikalingas nuolatinis įstatymų pasikeitimų sekimas, parengtų įsakymų atnaujinimas, instruktavimų bei sveikatos tikrinimo grafikų sekimas bei kiti, ne mažiau reikšmingi ir laiko užimantys darbai. Tai dar viena priežastis, kodėl verta sveikatos priežiūrą įmonėje patikėti profesionalams.
Kiekvieno atsakingo darbdavio pareiga – užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas savo darbuotojams, periodiškai tikrinti jų sveikatą, tokiu būdu apsaugant ne tik darbuotojus, bet ir save.
 
 
 
Jovita Lukičiova

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt