Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

Aktualijos

POKYČIAI: KONKREČIUS PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIUS TIRIA AKREDITUOTOS ĮSTAIGOS

Nuo š. m. pradžios profesinės rizikos veiksnius įmonėje tiriantis juridinis asmuo ar įmonės struktūrinis padalinys (laboratorija) turi būti akredituotas konkretiems profesinės rizikos veiksniams tirti. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961, 7 punkte nustatyta, kad cheminių, fizikinių, biologinių rizikos veiksnių kiekybinius matavimus atlieka įmonės laboratorija ar rizikos veiksnių tyrimo įstaiga, atitinkanti Kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-224/V-796, nustatytus reikalavimus. Šio Aprašo 3 ir 17 punktuose nustatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. juridinis asmuo, tiriantis įmonėje profesinės rizikos veiksnius ar įmonės struktūrinis padalinys (laboratorija), neteikiantis profesinės rizikos veiksnių tyrimo paslaugų, tačiau tiriantis profesinės rizikos veiksnius savo įmonėje, turi būti akredituotas konkretiems profesinės rizikos veiksniams tirti. Lietuvos Respublikoje akredituotų įstaigų sąrašas (nurodant akreditavimo sritis) skelbiamas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos tinklapyje www.nab.lt Asmenims, atliekantiems ergonominių ar psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimus, tvarka nesikeičia.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt
Banko sąskaita LT977044060000534083
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt
Banko sąskaita LT657044060000703827
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt
Banko sąskaita LT047300010002298011
Banko kodas 73000
AB Swedbank bankas

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt
Banko sąskaita LT124010042300527729
Banko kodas 40100
AD DnB NORD bankas
 
Paslaugų užsakymas

Prisijungimas

Užsiregistruok