Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

PAREIGINIAI NUOSTATAI

Įmonėje, įstaigoje yra įstatymu tvarka yra rekomenduojama pasirengti kiekvieno darbuotojo pareiginius nuostatus tam, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo darbus ir atsakomybės ribas, ir apie tai būtų susitarta raštu. Tai veiksmingiausia priemonė darbo funkcijai aprašyti. Turint pareiginius nuostatus darbdavys yra garantuotas, kad kilus ginčui tarp darbdavio ir darbuotojo nebus sunku įrodyti, kad darbuotojas  buvo įpareigotas atlikti jam pareiginiais nuostatais paskirtas funkcijas

Darbdavys, turėdamas pareiginius nuostatus:

  • bus užtikrintas, jog bus vykdomi privalomi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai darbovietėje, laikantys jų neįvyks pažeidimų, už kuriuos tektų atsakyti darbdaviui;
  • darbo ginčo atveju, raštiškai supažindinus su pareigomis, nebus sunku įrodyti, kad padaryto pažeidimo kaltininkas yra darbuotojas;
  • darbdavys remdamasis pareiginius nuostatus gali skirti drausminę nuobodą.
  • tikslus ir aiškus darbuotojo funkcijų nustatymas apdraudžia darbdavį nuo piktnaudžiavimo, pavedant atlikti užduotį.


UAB „Sabelija“ parengia pareiginius nuostatus keliais etapais:

  • Pirmuoju – anketiniu būdu, atvykstant pas klientą yra surenkama visa reikalinga informacija apie darbuotojo teises, pareigas, atsakomybę, kvalifikaciją ir t.t.
  • Antruoju etapu yra pristatomas pirminis pareiginių nuostatų projektas, pritaikytas specialiai Jūsų įmonės darbuotojui.
  • Trečiuoju etapu, darbdavys gali pildyti, išbraukti, koreguoti pareiginius nuostatus pirminiame projekte.
  • Ketvirtuoju etapu Jums yra pristatomas galutinis pareiginių nuostatų projektas, kuris yra rengiamas pagal naujausius teisės aktus.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt
Banko sąskaita LT977044060000534083
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt
Banko sąskaita LT657044060000703827
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt
Banko sąskaita LT047300010002298011
Banko kodas 73000
AB Swedbank bankas

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt
Banko sąskaita LT124010042300527729
Banko kodas 40100
AD DnB NORD bankas
 

Prisijungimas

Užsiregistruok