Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

Aktualijos

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS INFORMACIJA: PLANINIAI PATIKRINIMAI LIEPĄ-RUGPJŪTĮ

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) savo interneto svetainėje www.vdi.lt (rubrikoje Veikla / Tikrinamų ūkio subjektų sąrašas) paskelbė sąrašą ūkio subjektų, kurie planine tvarka bus tikrinami liepos-rugpjūčio mėnesiais.
Šis sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-215, kuriuo įtvirtinta, jog nuostata trejus metus netikrinti ūkio subjektų, nustatyta tvarka deklaravusių Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi būklę, netaikoma vykdant planinę nelegalaus darbo kontrolę, tikrinant planine tvarka ūkio subjektus, vykdančius statybos darbus, statybos objektus ir statybvietes, taip pat kitais atvejais, kai vykdyti ūkio subjekto planinius patikrinimus reikalauja teisės aktai.
Atsižvelgdama į tai, šių metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais VDI vykdys planinę nelegalaus darbo kontrolę, taip pat statybviečių, įskaitant ir namų renovavimą, planinius patikrinimus.
Taip pat bus atliekami kiti planiniai patikrinimai, kontroliuojant tam tikrus specifinius klausimus. Tai: kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimų kontrolė, siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB; potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi kontrolė, įgyvendinant Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 391, nuostatas; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) vykdymo priemonių kontrolė; autorizuotų ir registruotų biocidų naudojimo darbo vietose atitikimo teisės aktų reikalavimams kontrolė, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo; liftų ir metalo apdirbimo įrenginių (staklių) rinkos priežiūros programa, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.765/2008 reikalavimus; nelaimingų atsitikimų dėl paslydimo ir suklupimo prevencija įgyvendinant Europos Komisijos Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto 2014 metais organizuotos Nelaimingų atsitikimų dėl paslydimo ir suklupimo prevencijos kampaniją.

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt
Banko sąskaita LT977044060000534083
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt
Banko sąskaita LT657044060000703827
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt
Banko sąskaita LT047300010002298011
Banko kodas 73000
AB Swedbank bankas

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt
Banko sąskaita LT124010042300527729
Banko kodas 40100
AD DnB NORD bankas
 
Paslaugų užsakymas

Prisijungimas

Užsiregistruok